Seguretat viària, la importància d’arribar

Segons l’informe de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball sobre accidents laborals de trànsit del 2020, el 25,8% dels accidents laborals de trànsit són mortals i un 19,7% són greus.

Unió de Mútues, dins del marc del Pla General d’Activitats Preventives 2022, ha impulsat la campanya de Seguretat Viària: la importància d’arribar. L’objectiu és conscienciar als treballadors sobre l’alta sinistralitat que suposen els accidents vinculats amb el trànsit en l’entorn laboral, així com de la importància de conèixer els riscos i mesures preventives que hem d’adoptar durant la seva utilització.

En aquesta campanya posem a la disposició d’empreses mutualistes, treballadors protegits i treballadors autònoms adherits una sèrie de jornades, tallers i materials divulgatius de bones pràctiques i recomanacions per a prevenir aquest tipus d’accidents.

Com a Mútua, un dels nostres principals objectius és fomentar la difusió i el coneixement de la informació en matèria de riscos laborals amb la finalitat de millorar les condicions de treball i garantir la seguretat i salut dels treballadors mutualistes.