Ergomaq

Aquesta aplicació informàtica ens permet generar i gestionar informes de verificació ergonòmica de maquinària. Els objectius que cobreix són els següents:

  • Identificar i valorar el compliment dels requisits ergonòmics de la maquinària
  • Generar informes amb els resultats del compliment després de fer la verificació
  • Planificar les mesures a implantar mitjançant plans d’acció
  • Ajuda on line per a la planificació de les mesures.

Accés Portal Ergomaq (Només per a usuaris de Mútua on Line)

 

Utilitats i eines

Ergonomia: Manuals

Qüestionari de camp

Fitxes Ergo Mad: recomanacions ergonòmiques per a màquines de la fusta

Fitxes Ergo Mad: recomanacions ergonòmiques per a màquines del metall