CORONAVIRUS COVID-19. Unió de Mútues, Comunicació activa

Estem en un estat d’alarma declarat pel Govern i mentre duri aquesta situació els nostres centres estan atenent únicament urgències sanitàries i necessitats assistencials bàsiques. Treballem per a mantenir-te informat sobre les mesures de precaució que has de tenir en compte durant la crisi sanitària originada per coronavirus COVID-19, amb aquest objectiu.

En aquests moments, volem facilitar-te la presentació de la documentació necessària per a sol·licitar les prestacions que gestionem habitualment, pots enviar tota la informació requerida al correu electrònic del teu centre d’Unió de Mútues propi més pròxim, disponible en la nostra xarxa de centres o al correu nostra xarxa de centres.

Recorda que seran els metges dels SPS els que emetin els comunicats de baixa i alta en tots els casos d’afectació per coronavirus (conforme als codis de la CIE9MC i a la CIE10ES consensuats), tant en les situacions d’aïllament com de malaltia i a tots els treballadors que ho necessitin, tant per al personal sanitari com per a la resta de treballadors.

Gràcies per la teva comprensió. #EsteVirusLoParamosUnidos

Actualització 20/03/2020

a) El fitxer FIE que conté totes les baixes/altes dels seus treballadors, consultar-se diàriament. En aquest fitxer podrà identificar les baixes per CC que estaran identificades amb la contingència 3 – Accident de Treball, amb els diagnòstics relatius al coronavirus, tant per aïllament com per contagi.

Tota la informació necessària per a gestionar el fitxer FIE ací.

b) En el document IDC “Informe de Dades per a la Cotització”, en el podrà trobar com a primer dia del tram a deduir el següent a la data de la baixa i en la mena de peculiaritat: 23 IT.AT. Pagament Delegat.

Tota la informació necessària per a gestionar document IDC ací.

Totes aquestes baixes hauran de ser remeses a XARXA com a Contingència Comuna, sempre serà l’INSS qui indiqui si escau o no l’aplicació del RD-Llei 6/2020.

En aquests casos es podrà abonar la nòmina i realitzar després la corresponent deducció des de l’endemà a la baixa mèdica i a raó del 75% de la BRD.

Qualsevol consulta contacti amb el seu tècnic assessor d’Unió de Mútues.

Legislació

08/04/2020

Reial decret llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària.

Resum


01/04/02020

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.


29/03/2020

Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Resum BOE


27/03/2020

Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID-19.

Reial decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


19/03/2020

Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic, d’acord amb l’article 10.6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


18/03/2020

Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Resum BOE

Resum article 17: cessament d’activitat autònoms

Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


14/03/2020

Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Resum


Enllaços d'interès coronavirus Covid-19

Tabac en temps de pandèmia

Mesures de prevenció

Usa màscara

Usa guants

Usa gel hidroalcohólico

Mantingues la distància social

Respecta l'aforament

Mesures de prevenció en els centres de treball

Higiene de mans, col·locació i retirada de màscara

Instruccions per al personal de neteja

Recomanacions en el Servei de Rehabilitació

Retirada dels guants

Retirada de la màscara

Coronavirus

Guia bones practiques teletreball

Com sentir-se bé durant l'aïllament

Treballar telemàticament de manera saludable

Cartell Precaucions Domicili

Mesures de prevenció en els centres de treball

Instruccions per al personal de neteja

Com rentar-se les mans?

Posada i retirada d'equips de protecció individual

Neteja i desinfecció del material utilitzat en l'atenció als pacients amb coronavirus

Decalogo com actuar-COVID19

Aïllament domiciliari-COVID19

Que faig si conec algú amb sintomas-COVID19