Entorns de treball més segurs i saludables

Dia Mundial de la Seguretat i Salut al Treball 2021

Avui, 28 d’abril, al Dia Mundial de la Seguretat i Salut al Treball, a Unió de Mútues volem reconèixer la important labor que durant aquest any han realitzat les empreses i els treballadors que han combatut el coronavirus i adaptat contínuament la seva activitat a les recomanacions i mesures de prevenció formulades i actualitzades per les autoritats laborals i sanitàries.

Sense cap dubte, el compromís de les persones treballadores i de les empreses, des de l’inici de la pandèmia, ha estat essencial per a controlar la COVID-19 a l’entorn laboral. Empreses i treballadors han dut a terme un extraordinari esforç per establir mesures organitzatives i de prevenció amb la implantació del treball en remot, les reunions virtuals, l’aplicació del distanciament físic, la formació i informació, el reforç de la neteja i desinfecció o la protecció personal i individual, entre altres.

Mesures que han aconseguit salvaguardar la salut dels treballadors i que, a més, han enfortit la seguretat dels entorns de treball, una qüestió vital per a la prevenció de la crisi, la recuperació del teixit econòmic i social i, també, per a fer front a esdeveniments imprevistos que poden succeir en el futur.

Des del nostre compromís amb la prevenció, la promoció de la salut i la cura dels nostres mutualistes des que va començar la crisi sanitària, hem centrat la nostra activitat a proporcionar-vos informació, mesures i pautes preventives per minimitzar els riscos que ha portat amb si la COVID-19, principalment els biològics, els psicosocials, els riscos organitzatius i els vinculats a la digitalització i les noves tecnologies.

Des del primer moment, com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, hem volgut ajudar-vos en la gestió diària de la crisi i contribuir a fer dels espais de treball entorns més segurs, forts i saludables. En conseqüència, a l’espai Prevenció COVID-19 teniu a la vostra disposició una sèrie de Guies i Bones Pràctiques contra la COVID-19 que hem elaborat per prevenir el risc d’exposició en diversos sectors i activitats com el comerç, l’hostaleria, les pimes o a les campanyes de recol·lecció agrícola. També podeu trobar tots els cartells i material divulgatiu que podeu imprimir i utilitzar a les vostres empreses.

Hem editat vídeos on podeu seguir les indicacions per aconseguir el benestar psicosocial i l’equilibri emocional durant l’actual pandèmia. A més, al blog, conteu amb nombrosos consells saludables que us ajudaran a protegir-vos de la COVID-19 si patiu diabetis, alguna malaltia cardiovascular, hipertensió, si encara fumeu o si teniu que treballar telemàticament des de casa i avaluaran els riscos i adaptaran mesures de seguretat i protecció de la salut.

Des d’aquí, us convidem a que feu ús de tot aquest material que de segur us ajudarà a potenciar un entorn de seguretat i salut al treball, fort i resistent.

Enguany, el Dia Mundial de la Seguretat i Salut al Treball se centra en potenciar els elements d’un sistema de Seguretat i Salut al Treball (SST), tal com s’estableix al Conveni sobre el marc promocional per a la seguretat i salut al treball, de 2006 (número 187). L’informe del Dia Mundial examina com la crisi actual posa de manifest la importància d’enfortir aquests sistemes de seguretat i salut, inclosos els serveis de salut al treball, tant al pla nacional com al empresarial.

L’Organització Internacional del Treball (OIT) aprofita aquesta oportunitat per sensibilitzar l’opinió pública i per estimular el diàleg sobre la importància de crear i invertir en sistemes resilients de Seguretat i Salut al Treball (SST). Es basa en exemples regionals i nacionals per a mitigar i prevenir la propagació de la COVID-19 al lloc de treball.