Seguretat enfront del Covid en el comerç minorista

Conscients de la important caiguda d’activitat i facturació que està ocasionant la pandèmia en el petit comerç, en Unió de Mútues hem elaborat una Guia de Bones Pràctiques per a prevenir el risc d’exposició laboral al coronavirus en el sector minorista, enfocada cap als empresaris i els treballadors, però també a generar confiança i seguretat en els consumidors.

La guia, seguint les directrius establertes pel Ministeri de Sanitat, recull una selecció no exhaustiva de mesures preventives, de desinfecció, neteja, higiene i distanciament social que ajudi a desenvolupar l’activitat laboral amb la màxima seguretat possible i fer front, amb eficàcia, a la pandèmia.

Les recomanacions van dirigides i són aplicables a tot el sector comercial, entre altres, l’alimentació, el tèxtil, la joieria-bijuteria, les botigues de mobles, tecnologia, telefonia, llibres, concessionaris de vehicles, vendes de banys, de cuines o de ceràmica.

És fonamental que empreses, treballadors i clients compleixin i facin complir les mesures de neteja i desinfecció, l’ús de màscares, de solucions per a la higiene de mans abans d’entrar a les botigues i abans de provar-se o manipular articles. Però si es toquen o manipulen articles és necessari activar quarantenes de 14 dies en aquells productes o peces que s’hagin provat o hagin estat retornats pels consumidors.

Es tracta de realitzar una compra segura, i per a això és important que tots, empreses, treballadors i consumidors, actuem amb responsabilitat, amb consciència i amb prudència, i aconseguir que el petit comerç i de proximitat continuï desenvolupant la seva activitat amb l’atenció, la proximitat, la seguretat i la confiança de sempre.