TRAMITACIÓ TEMPORAL DELT@

INFORMACIÓ IMPORTANT: TRAMITACIÓ DE COMUNICATS D’ACCIDENT LABORAL EN UNIÓ DE MÚTUES

A causa del recent atac informàtic sofert pel Ministeri de Treball i Economia Social, el sistema de declaració electrònica d’accidents de treball (Delt@) no es troba operatiu des del passat 9 de juny.

Les Mútues hem rebut instruccions de la Direcció General de la Seguretat Social, sobre l’operativa a seguir, amb caràcter temporal, i mentre el sistema Delt@ no es trobi operatiu.

Les Mútues podran reconèixer i satisfer les prestacions que corresponguin a accidents de treball sempre que es rebi de l’empresa o del treballador autònom la declaració de la producció de l’accident de treball mitjançant una comunicació a les Mútues.

Us informem sobre els diferents canals i tràmits que necessiteu seguir, de manera temporal, per a la notificació del comunicat d’accident:

Comunicació via MOL:

Dins de Mútua Online, en la secció TRÀMITS EN LÍNIA – TRÀMITS EN DELT@ podreu emplenar el formulari en línia per a una tramitació més directa i una vegada comunicat podreu generar el fitxer XML per a les futures comunicacions Delt@.

Descarregar instruccions

Comunicació via correu electrònic:

1. Empleneu el següent formulari en PDF
2. Remeteu-lo per correu electrònic a la següent adreça: deltaum@uniondemutuas.es

Aprofitem l’avinentesa per a recordar-vos l’obligatorietat de comunicar a l’Autoritat Laboral competent i en el termini de 24 hores, els accidents ocorreguts que siguin greus, molt greus, mortals i aquells en els quals estiguin involucrats més de 4 treballadors.

Podeu fer aquesta comunicació utilitzant les adreces de correu electrònic o els números de fax de les diferents Inspeccions de Treball disponibles al web del Ministeri de Treball. https://www.mites.gob.es/itss/web/Quienes_somos/Estamos_muy_cerca/

IMPORTANT: Us recordem que el portal CoNTA de la Generalitat de Catalunya es troba operatiu per a tramitar els accidents ocorreguts en aquesta Comunitat.

Per a ampliar la informació o realitzar qualsevol consulta, contacteu amb el vostre tècnic assessor d’Unió de Mútues.


AVÍS: Des del dia en què es posi de nou en funcionament el sistema informàtic Delt@, les empreses i treballadors per compte propi hauran de remetre a les mútues a través del Delt@ els comunicats d’accidents de treball no enviats durant aquesta situació extraordinària, sense perjudici de les adients comprovacions ulteriors i el reintegrament de les prestacions indegudes en cas de no existir els comunicats d’accidents de treball preceptius durant eixe període d’inoperativitat informàtica.