Notícies

21/02/2019

Unió de Mútues analitza la normativa laboral vigent pel 2019

Juntament amb el president del Comitè Econòmic i Social de la CV, la Universitat de València, i la Federació Empresarial del Metall.

Un centenar de persones ha assistit a la jornada que la Unió de Mútues ha organitzat a València, en col·laboració amb la Federació Empresarial del Metall, FEMEVAL, amb l’objectiu d’analitzar l’impacte en matèria laboral que estan tenint les diverses reformes laborals que han entrat en vigor el 2019.

La mútua ha tingut ponents com el president del Comitè Econòmic i Social de la CV i catedràtic de Dret del Treball de la Carlos Alfonso, i amb la professora titular del Dret del Treball de la Universitat de València, Gemma Fabregat.  Han presentat la jornada el secretari general de FEMEVAL, Alejandro Soliveres, i la directora territorial d’Unió de Mútues, M.ª Ángeles Capilla.

Durant la trobada s’han abordat les mesures per a impulsar la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç, el decret llei per a la revalorització de les pensions públiques i altres mesures de gran impacte en matèria social, laboral i d’ocupació, tal com les novetats que ha suposat l’entrada en vigor del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

En quant al SMI, la titular de Dret del Treball, Gemma Fabregat, ha manifestat que l’increment s’ha fixat en 14 pagues a 900 euros, de forma que no es computaran per a cobrar quantitats menors de 12 600 euros. Per tant, “els convenis es troben afectats”, i caldrà que s’adaptin en el que sigui necessari per a arribar al salari mínim en còmput anual de “12.600 euros més complements salarials”, ha aclarit Fabregat

Sobre les mesures contingudes en el decret llei 28/2018, del 28 de desembre, el president del Comitè Econòmic i Social de la CV i també catedràtic del Dret del Treball, Carlos Alfonso, ha analitzat com a punts claus la revalorització de les pensions i les mesures que afecten al treball autònom en quant a les noves cotitzacions i prestacions.

Respecte a les mesures sobre el treball autònom, Carlos Alfonso ha assenyalat que “aquest any l’autònom cotitza menys, el 30 % per totes les contingències, donat que s’obliga a tothom a cotitzar i per tant es poden reduir les quotes”, tot i que ha recordat l’ampliació progressiva de cotització per contingències professionals fins a l’1,3 % i per cessament d’activitat fins al 0,9 %, en total una pujada del 2,2 % de cara a l’any 2021.

Sobre les prestacions ha assegurat que hi ha increments de despeses, “en part a càrrec de les mútues”. En aquest sentit ha manifestat l’obligatorietat de concertar la protecció per contingències professionals, IT (incapacitat temporal) i cessament d’activitat “amb una única mútua”, davant del que, en situació d’IT amb prestació, l’autònom deixarà de cotitzar a partir del dia 61, fent-se càrrec de la cotització la entitat col·laboradora amb la Seguretat Social.

També han destacat com a mesura important la duplicació de la duració de la prestació per cessament d’activitat, podent-se cobrar fins a 24 mensualitats segons períodes cotitzats, tot i que “fins als 12 mesos cotitzats no generaran prestació”.

Així mateix, Carlos Alfonso ha recordat que ara per ara “hi ha gairebé mig milió d’autònoms que tenen l’obligació”, fins al 31 de març i amb efecte a partir de l’1 de juny, “de canviar de la Seguretat Social a cobrir les seves contingències amb una mútua”.  També, el catedràtic i president del CES.CV ha advertit de “la mesura antifrau” degut a que la diferència de cotització entre l’autònom i el treballador per compte aliè, així que ha explicat que per a evitar la reconversió de treballadors per compte aliè en treballadors per compte propi “s’aplicarà una sanció greu”, des de 3 126 euros fins a 10 000 euros segons el grau, remarcant que es tracta “d’una infracció per cada treballador afectat”.

La sessió ha acabat amb un debat obert en el que els assistents, entre professionals de Dret, autònoms mutualistes i assessors laborals, han exposat els casos als que s’enfronten en el seu dia a dia, han intercanviat impressions i han pogut aclarir els seus dubtes sobre les qüestions analitzades.