Accessibilitat

Què és l’Accessibilitat Web?logo World Wide Web Consortium

Parlar d’Accessibilitat Web és parlar d’un accés universal a la Web, independentment del tipus de maquinari, programari, infraestructura de xarxa, idioma, cultura, localització geogràfica i capacitats dels usuaris.

Amb aquesta idea d’accessibilitat naix la Iniciativa d’Accessibilitat Web, coneguda com WAI (Web Accessibility Initiative). Es tracta d’una activitat desenvolupada per el W3C, i el seu objectiu és facilitar l’accés de les persones amb discapacitat, desenvolupant pautes d’accessibilitat, millorant les eines per a l’avaluació i reparació d’accessibilitat Web, duent a terme una labor educativa i de conscienciació en relació a la importància del disseny accessible de pàgines Web, i obrint nous camps en accessibilitat a través de la recerca en aquest àrea.

Per a què serveix?

La idea principal radica a fer la Web més accessible per a tots els usuaris independentment de les circumstàncies i els dispositius involucrats a l’hora d’accedir a la informació. Partint d’aquesta idea, una pàgina accessible ho seria tant per a una persona amb discapacitat, com para qualsevol altra persona que es trobe sota circumstàncies externes que dificulten el seu accés a la informació (en cas de sorolls externs, en situacions on nostra atenció visual i auditiva no estan disponibles, pantalles amb visibilitat reduïda, etc.).

Implementació

El disseny del lloc web d’Unió de Mútues s’ha realitzat seguint les principals recomanacions relatives a accessibilitat de W3C:

  • Proporcionar una descripció de text alternativa als continguts visuals o auditius.
  • Disseny amb un contrast de color suficient per a permetre la llegibilitat dels textos.
  • Utilització del llenguatge estàndard HTML5 i textos estructurats per a facilitar la lectura dels continguts amb dispositius alternatius de lectura com a sintetitzadors de veu.
  • Disseny independent de la plataforma o dispositiu utilitzat per a la seua visualització.
  • Diversos sistemes de navegació per a accedir a la informació estructurada de manera clara.