BONUS-Sistema d’incentius

Se suspenen els incentius Primes a presentar en les campanyes 2020 i 2021

En la Disposició Addicional 3a del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, s’anuncia la suspensió de l’aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagen disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, contemplada en el Reial decret 231/2017, de 10 de març, respecte de les cotitzacions que es generen durant l’any 2019 (campanya 2020).

La suspensió referida ha sigut igualment acordada per a les cotitzacions que es generen durant l’any 2020 (campanya 2021), de conformitat amb el que es disposa en l’article 7.8 del Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social.

 

Suspensió Prima 2020

Suspensió Prima 2021

Per a més informació sobre el sistema d’incentius a empreses, posem a la vostra disposició:

L’adreça de correu electrònic: bonus@uniondemutuas.es

El nostre número d’atenció telefònica: 964 727 720.