Autònoms – Tramiteu la vostra sol·licitud

Autònoms. Tramiteu la vostra sol·licitud.

3 passos senzills per a donar-se d’alta o sol·licitar la cobertura de les contingències professionals en la Seguretat Social.

1 – Emplenar la documentació.

La Subdirecció General d’Afiliació i Procediments Especials manté el model de sol·licitud per als treballadors que vulguen optar per la cobertura dels riscos professionals, inclosa la protecció per cessament d’activitat.

Model de sol·licitud per a la cobertura de riscos professionals i de la prestació per cessament d’activitat

2 – Tramitar la documentació.

Presenta el formulari a l’administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social més pròxima.

Xarxa d’oficines de la Seguretat Social

3 – Presenta la còpia de la documentació a Unión de Mutuas.

Lliurament en el centre d’Unión de Mutuas més pròxim tota la documentació segellada per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Xarxa de centres d’Unión de Mutuas