Pagament directe de la incapacitat temporal

Realitza la sol·licitud del pagament directe en línia de manera ràpida i senzilla per a tots els règims:

Pots pujar els arxius en format JPG, JPEG o PDF des del teu ordinador, i has d’indicar al camp descripció el tipus de document que ens facilites. No s’admetran arxius amb un pes major de 2 MB.

Quina documentació he d'aportar?

Règim General (extinció del contracte)

Documentació necessària:

– Certificat d’empresa (en cas de no disposar del certificat d’empresa, ens pots adjuntar l’última nòmina o el certificat de cotitzacions de la Seguretat Social)
– DNI/NIE en vigor
– Document que acredite la titularitat del compte bancari

Nota: els treballadors/es del règim general en situació d’ERTE hauran d’acompanyar la sol·licitud amb la resolució del SEPE

Règim especial treballadors autònoms (RETA) – Contingència comuna

Documentació necessària:

– DNI/NIE en vigor
– Justificants de cotitzacions
– Document que acredite la titularitat del compte bancari
– Declaració de situació d’activitat (si es tramita a través de Mútua On line, no és necessari)
– Baixa de la Seguretat Social

Règim especial treballadors autònoms (RETA) – Accident de treball

Documentació necessària:

– DNI/NIE en vigor
– Document que acredite la titularitat del compte bancari
– Declaració de situació d’activitat (si es tramita a través de Mútua On line, no és necessari)

Règim especial treballadors autònoms (RETA) – Malaltia professional

Documentació necessària:

– DNI/NIE en vigor
– Document que acredite la titularitat del compte bancari
– Declaració de situació d’activitat (si es tramita a través de Mútua On line, no és necessari)

Règim especial agraris compte aliè

Documentació necessària:

– Certificat d’empresa (en cas de no disposar del certificat d’empresa, ens pots adjuntar l’última nòmina o el certificat de cotitzacions de la Seguretat Social)
– CC: Informe bases cotització de la TGSS dels 12 mesos anteriors a la baixa mèdica
– DNI/NIE en vigor
– Document que acredite la titularitat del compte bancari

Nota: els treballadors/es del règim general en situació d’ERTE hauran d’acompanyar la sol·licitud amb la resolució del SEPE

Treballadors fixos-discontinus

Documentació necessària:

– Certificat d’empresa (en cas de no disposar del certificat d’empresa, ens pots adjuntar l’última nòmina o el certificat de cotitzacions de la Seguretat Social)
– DNI/NIE en vigor
– Document que acredite la titularitat del compte bancari

Nota: els treballadors/es del règim general en situació d’ERTE hauran d’acompanyar la sol·licitud amb la resolució del SEPE

Representants de comerç

Documentació necessària:

– Certificat d’empresa (en cas de no disposar del certificat d’empresa, ens pots adjuntar l’última nòmina o el certificat de cotitzacions de la Seguretat Social)
– DNI/NIE en vigor
– Document que acredite la titularitat del compte bancari

Empleats de llar

Documentació necessària:

– Certificat d’empresa (en cas de no disposar del certificat d’empresa, ens pots adjuntar l’última nòmina o el certificat de cotitzacions de la Seguretat Social)
– DNI/NIE en vigor
– Document que acredite la titularitat del compte bancari

Incompliment empresarial

Documentació necessària:

– Declaració jurada
– DNI/NIE en vigor
– Document que acredite la titularitat del compte bancari

Nota: els treballadors/es del règim general en situació d’ERTE hauran d’acompanyar la sol·licitud amb la resolució del SEPE

Empreses amb menys de 10 treballadors i més de 6 mesos de baixa

Documentació necessària:

– Escrit sol·licitud empresa
– DNI/NIE en vigor
– Document que acredite la titularitat del compte bancari

Nota: els treballadors/es del règim general en situació d’ERTE hauran d’acompanyar la sol·licitud amb la resolució del SEPE

Artistes i professionals taurins

Documentació necessària:

– Informe bases cotització de la TGSS dels 12 mesos anteriors a la baixa mèdica
– DNI/NIE en vigor
– Document que acredite la titularitat del compte bancari

Nota: els treballadors/es del règim general en situació d’ERTE hauran d’acompanyar la sol·licitud amb la resolució del SEPE

Treballadors de la mar

Documentació necessària:

– Certificat d’empresa (en cas de no disposar del certificat d’empresa, ens pots adjuntar l’última nòmina o el certificat de cotitzacions de la Seguretat Social)
– DNI/NIE en vigor
– Document que acredite la titularitat del compte bancari

Nota: els treballadors/es del règim general en situació d’ERTE hauran d’acompanyar la sol·licitud amb la resolució del SEPE

Jubilació parcial

Documentació necessària:

– Resolució jubilació parcial
– Nòmina del mes anterior a la jubilació parcial
– Nòmina del mes anterior a la baixa mèdica
– DNI/NIE en vigor
– Document que acredite la titularitat del compte bancari

Treballadors de baixa +365 dies

Documentació necessària:

– DNI/NIE en vigor
– Document que acredite la titularitat del compte bancari

Pots pujar els arxius en format JPG, JPEG o PDF des del teu ordinador, i has d’indicar al camp descripció el tipus de document que ens facilites. No s’admetran arxius amb un pes major de 2 MB.