INFORMACIÓ COVID-19. Unión de Mutuas, Comunicació activa

Treballem per a mantindre’t informat sobre les mesures de precaució que has de tindre en compte durant la crisi sanitària originada per coronavirus COVID-19.

En aquests moments, volem facilitar-te la presentació de la documentació necessària per a sol·licitar les prestacions que gestionem habitualment, pots enviar tota la informació requerida al correu electrònic del teu centre d’Unión de Mutuas propi més pròxim, disponible en la nostra xarxa de centres.

Recorda que seran els metges dels SPS els que emeten els comunicats de baixa i alta en tots els casos d’afectació per coronavirus (conforme als codis de la CIE9MC i a la CIE10ES consensuats), tant en les situacions d’aïllament com de malaltia i a tots els treballadors que ho necessiten, tant per al personal sanitari com per a la resta de treballadors.

Gràcies per la teua comprensió. #EsteVirusLoParamosUnidos

Actualització 20/03/2020

a) El fitxer FIE que conté totes les baixes/altes dels seus treballadors, consultar-se diàriament. En aquest fitxer podrà identificar les baixes per CC que estaran identificades amb la contingència 3 – Accident de Treball, amb els diagnòstics relatius al coronavirus, tant per aïllament com per contagi.

Tota la informació necessària per a gestionar el fitxer FIE ací.

b) En el document IDC “Informe de Dades per a la Cotització”, en el podrà trobar com a primer dia del tram a deduir el següent a la data de la baixa i en la mena de peculiaritat: 23 IT.AT. Pagament Delegat.

Tota la informació necessària per a gestionar document IDC ací.

En aquests casos es podrà abonar la nòmina i realitzar després la corresponent deducció des de l’endemà a la baixa mèdica i a raó del 75% de la BRD.

Qualsevol consulta contacte amb el seu tècnic assessor d’Unión de Mutuas.

Legislació

30/09/2020

Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació

Resum

23/09/2020

Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància, pel qual es regulen les relacions laborals que es desenvolupen a distància.

Resum


08/04/2020

Reial decret llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària.

Resum


01/04/02020

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.


29/03/2020

Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Resum BOE


27/03/2020

Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID-19.

Reial decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


19/03/2020

Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic, d’acord amb l’article 10.6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


18/03/2020

Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Resum BOE

Resum article 17: cessament d’activitat autònoms

Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


14/03/2020

Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Resum


Enllaços d'interés coronavirus Covid-19

Recursos preventius

Cartells coronavirus

Guies coronavirus

Videos coronavirus