Qualitat

SATISFACCIÓ GENERAL USUARIS DE SERVEI

SATISFACCIÓ GENERAL HOSPITALITZATS

Gràfics amb un marge d'error del 5%