Bones pràctiques per al treball telemàtic durant el confinament per Covid-19

A causa de la situació que vivim pel contagi del COVID-19 són milers les empreses que han implantat el treball a distància com una nova modalitat laboral que els treballadors estan realitzant, per força major, des del domicili.

En haver-se implementat amb caràcter d’urgència i sota les mesures d’aïllament i confinament decretades per l’estat d’alarma, aquest treball a distància està creant situacions especials ja que pot ser que les persones que teletrabajan ho facen amb els fills a casa, convisquen amb altres persones i activitats, o bé ho facen en soledat.

Davant aquest canvi brusc d’hàbits en l’estil de vida, en el qual les obligacions laborals s’han integrat en l’entorn domèstic, Unió de Mútues ha elaborat la Guia de Bones pràctiques per al treball telemàtic durant el confinament per Covid-19.

Una eina útil, amb un enfocament pràctic i senzill, per a ajudar les empreses i als treballadors a adaptar-se a aquesta nova situació avaluant els regs i adaptant mesures de seguretat i protecció de la salut. Entre els riscos per a la salut destaquen l’estrés, els problemes musculars, l’aïllament social, una mala alimentació i la inactivitat física.

També amb la guia pretenem sensibilitzar sobre les situacions inconvenients derivades d’aquest treball a distància ja que el canvi d’ubicació pot obligar moltes persones a adaptar el seu habitatge i mobiliari a un treball d’oficina, amb la incorporació al context familiar tant d’equips informàtics com d’horaris, obligacions i rutines pròpies de l’activitat laboral.

Tal com apunta el responsable de Prevenció d’Unió de Mútues, Emilio Gómez, treballar telemàticament de manera saludable suposa “trencar amb les rutines a les quals estàvem habituats, i reeducar els nostres hàbits generant noves rutines positives per a treballar de manera eficient i saludable des de casa”.

Així, la guia aporta recomanacions i mesures per a previndre els riscos relacionats amb l’organització i el lloc de treball, l’ergonomia i salut postural, la seguretat i protecció de dades, la salut mental, la gestió de les emocions, l’exercici físic i l’alimentació sana. Igualment, la desconnexió digital, el bon descans nocturn, la planificació diària, el treball per objectius i la pràctica de la relaxació i l’atenció plena són qüestions fonamentals per a per a mantindre el benestar psicològic.

#EsteVirusLoParamosUnidos

A més d’aquesta guia, podeu trobar més material preventiu en Prevenció COVID-19. Com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, volem ajudar-vos en la gestió diària de la crisi provocada pel coronavirus, amb una sèrie de recomanacions preventives, establides per les autoritats sanitàries, que han d’aplicar-se, fomentant així els comportaments segurs.

També, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma, la Mútua manté pràcticament a tot el seu personal treballant telemàticament des dels seus domicilis, amb excepció del col·lectiu sanitari, que, a més d’estar a la disposició de les autoritats sanitàries, continua atenent l’atenció assistencial per accident de treball.

També pots veure Unió de Mutas edita una guia de bones pràctiques per al treball telemàtic durant el confinament per Covid-19.