Màscares obligatòries i recomanables, usa-les correctament

D’acord amb el Ministeri de Sanitat, des de hui dilluns 4 de maig, l’ús de les màscares és obligatori en el transport públic: autobús, taxi, ferrocarril, aéreu i maríestafa, així com en els vehicles privats quan hi haja persones que no viuen en una mateixa llar.

A més, és altament recomanable usar les màscares quan no és possible mantindre la distància de seguretat en el treball, en la compra, en espais tancats i al carrer. La màscara sempre cal usar-la de manera complementària a altres mesures preventives com quedar-se a casa quan s’està malalt, treballar a distància si és possible, la higiene de mans i evitar tocar-se la cara, el nas, els ulls i la boca.

Existeixen entre les màscares tres tipus:

Màscara mèdica, també coneguda com a màscara quirúrgica, és un producte sanitari que cobreix la boca, el nas i el mentó, assegurant una barrera que limita la transmissió d’un agent infecciós entre el personal sanitari i el pacient. Aquestes màscares també poden ser indicades en població general, però els treballadors sanitaris ha de tindre prioritat sobre l’ús en la població general sana.

Màscares higièniques, inclouen diverses formes de màscares de fabricació pròpia o comercial. Es tracta de cobertes facials fetes de material tèxtil i poden ser reutilitzables o d’un sol ús. Estan destinades per a la població general sana, poden reduir la propagació del virus en la comunitat ja que es redueix l’excreció de gotes respiratòries d’individus infectats que encara no han desenvolupat símptomes o que romanen asimptomàtics.

Màscares EPI, recomanades només per a persones en contacte amb el coronavirus (personal sanitari), així com per a grups vulnerables i sempre sota prescripció mèdica. Serveixen per a crear una barrera entre un risc potencial i l’usuari, filtrant l’aire inhalat i evitant l’entrada de partícules contaminants en l’organisme. Segons la seua eficàcia de filtració poden ser de tres tipus: FFP1, FFP2, i FFP3, sent les de major numeració les que més filtren i per tant, menor percentatge de fugida cap a l’interior tenen. Per a la protecció contra la COVID-19 es recomana l’ús de màscares EPI FFP2.

Les màscares no han d’emportar-se al coll, tampoc es recomana traure-les o guardar-les en la butxaca o en qualsevol altre lloc per a tornar a posar-li-la més tard. L’ús de màscara ha d’anar sempre associat al seguiment estricte de les les següents mesures generals d’higiene:

– Llava’t les mans abans de posar-te-la

– Durant tot el temps la màscara t’ha de cobrir la boca, nas i barbeta

– Evita tocar la màscara mentre la portes posada.

– No la uses per un temps superior a 4 hores. Rebutja-la quan estiga humida.

– Per a llevar-te la màscara, fes-ho per la part de darrere, sense tocar la part frontal, rebutja-la en un poal tancat i llava’t les mans.

– Si la màscara és reutilitzable, llava-la segons les les instruccions del fabricant.