Què és i com es transmet Covid-19

En un moment tan excepcional com el que estem vivint, amb la pandèmia del Coronavirus , les persones veuen amenaçat el més important en la seua existència: la seua salut, la seua vida, la seua família, la seua subsistència econòmica.
Des del 14 de març està declarat l’estat d’alarma en tot el territori espanyol, per la qual cosa s’estan prenent mesures per a fer front a aquesta situació greu i excepcional, amb l’objectiu de protegir la salut de la ciutadania, contindre la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.

El virus Covid-19 es transmet per contacte estret amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona malalta. La seua contagiositat depén de la quantitat del virus en les vies respiratòries. Aquestes secrecions infectarien a una altra persona si entren en contacte amb el seu nas, els seus ulls o la seua boca. Sembla poc probable la transmissió per l’aire a distàncies majors de 1-2 metres.

Mesures de protecció bàsiques:

  • Cal llavar-se les mans amb freqüència amb un desinfectant de mans a base d’alcohol o amb aigua i sabó.
  • En tossir o esternudar, cal cobrir-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb el colze i, seguidament llavar-se les mans amb un desinfectant de mans a base d’alcohol, o amb aigua i sabó.
  • Mantindre almenys 1 metre de distància amb altres persones.
  • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca. Si apareix febre, tos i dificultat per a respirar, cal sol·licitar atenció mèdica.