Rehabilitació

Els nostres centres assistencials oferixen tots els servicis generals d’assistència sanitària amb tots els mitjans i recursos necessaris de tecnologia avançada: sales de cures, unitat de reconeixements mèdics, radiologia, servici de traumatologia, gimnasos de rehabilitació, etc.

L’equipament dels nostres espais recuperadors convencionals es compon dels elements tradicionals i insubstituïbles en qualsevol tractament, a més de les especificitats pròpies de cada centre en funció de les característiques de la població laboral protegida. A UNIÓN DE MUTUAS considerem d’especial importància assegurar la recuperació total del treballador accidentat.

A continuació detallem algunes de les especialitats rehabilitadores de què disposem:

  • Mecanoteràpia: espatlleres, taula de mans, bicicletes estàtiques, ergonòmiques i específiques; banc de quàdriceps i isquiotibials, artromotors (muscle, colze, turmell i genoll), gàbia de Rocher (politges, pesos, cingles), peses, pilotes de Bobat, molls i gomes elàstiques, bosses de criogel, aparells de tracció cervical, cinta de marxa, escala de dits, barres paral·leles, espills amb quadrícules, digiflex pressionadors, etc.
  • Electroteràpia: corrents interferencials, excitomotors, TENS, analgèsiques de 12 modalitats, ultrasons, radar i ona curta, infrarojos, banys de parafina, etc.
  • Massoteràpia: aparell de drenatge limfàtic.
  • Biometrics: és una aplicació informàtica que, amb jocs d’ordinador i uns comandaments adaptats, estimula les articulacions de les mans i en propicia la recuperació de la força i mobilitat.

La hidroteràpia mereix un capítol a banda. Un element diferenciador més en els servicis que UNIÓN DE MUTUAS oferix en matèria de rehabilitació. La hidroteràpia permet treballar sense gravetat. El convalescent descarrega el seu pes en l’aigua i aquesta aproximació a la ingravidesa permet una major suavitat en els moviments. Aquest tractament s’aplica en una piscina hipertèrmica mantinguda a una temperatura constant de 39 graus.