Prestacions Econòmiques

Accident de treball o malaltia professional

Malaltia Comuna

Cessament d’activitat dels treballadors autònoms

Risc durant l’embaràs o lactància natural

Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

Prestacions Especials