Comunicació RSC

ACOSTEM LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA ALS NOSTRES GRUPS D’INTERÉS

A Unión de Mutuas pensem que no n’hi ha prou amb ser una empresa responsable socialment. També cal donar a conéixer els èxits assolits en matèria de responsabilitat social corporativa i les activitats a fer i contribuir així a crear una cultura en aquesta matèria. Per això, per a Unión de Mutuas una comunicació que facilite una informació exacta, veraç i transparent és essencial per a la responsabilitat social. L’eina de comunicació principal en aquest àmbit és la memòria de sostenibilitat, en què es registren les activitats dutes a terme en un exercici determinat, des d’una perspectiva triple: econòmica, social i ambiental.

Unión de Mutuas elabora les seues memòries de responsabilitat social d’acord amb les directrius del model GRI (Global Reporting Initiative), les més àmpliament acceptades en tot el món. Des de 2007, les memòries de responsabilitat social seguixen este model i han sigut sotmeses a verificació externa i validació pel GRI.

Enllaç a les memòries d’RSC

Logo Mutua OnlineLa nostra pàgina web conté informació sobre responsabilitat social corporativa per a la seua difusió als nostres mutualistes i a la societat en general, i, a més, oferix un servici en línia als mutualistes amb informació privada sobre diversos aspectes de les seues empreses i els facilita la tramitació de documents relacionats amb matèries pròpies de la competència d’Unión de Mutuas.

En l’àmbit intern, difonem informació sobre les nostres activitats en responsabilitat social a través de circulars i de la Intranet corporativa.

En la comunicació amb l’Administració preval la transparència. Unión de Mutuas està sotmesa al control i tutela del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. El control financer es realitza per la Intervenció General de la Seguretat Social; el control del compliment de la normativa de Seguretat Social a través de la Inspecció de Treball i el control de la normativa en matèria de Sanitat per la Inspecció de Serveis Sanitaris.

Volem ser presents en els pactes als quals legalment podem accedir. En 2007 ens adherim al Pacte Mundial de Nacions Unides i continuem promocionant els seus principis en matèria de drets humans, protecció del medi ambient i lluita contra la corrupció. En 2010 ens sumem a la iniciativa de Nacions Unides i ONU Dones per a l’apoderament de la dona, una iniciativa orientada a la plena igualtat entre dones i homes.

Posteriorment, ens adherim també al Charter de la Diversitat, a la Carta Europea de la Seguretat Viària i a la Declaració de Luxemburg i al Decàleg de la Responsabilitat Social Sanitària i Sociosanitària de l’Institut d’Innovació i Desenvolupament de la Responsabilitat Social Sanitària i Sociosanitària (Inidress).