Treballeu a Unión de Mutuas

Borsa de treball

RECEPCIÓ MADRID

Funcions:

L’objectiu principal és atendre el client extern i intern, basant-se en els principis de qualitat assistencial i d’eficiència.
I les funcions són:

-Manejar equips d’administració i comunicació derivats de la seua activitat, gestionar la recepció de pacients.
-Donar informació a clients, interns i externs, sobre tramitacions administratives, prestació de serveis i altres consultes que puguen resoldre dins de l’àmbit de la seua competència.
-Gestionar l’agenda de pacients tant del propi servei com d’altres serveis i especialistes.
-Efectuar la petició de proves complementàries i remetre-les als especialistes corresponents.
-Rebre i coordinar les diverses sol·licituds i peticions de pacients.
-Confeccionar i emplenar la documentació administrativa que es derive de la seua activitat (informes, cartes, comunicacions…).

Localitat: Madrid

Horari: 8:00 a 14:45 h.

Jornada: Completa


Requisits:

Titulació: formació professional en Administració o similar.

Informàtica: nivell bàsic en Ofimàtica.


Oferim:

 • Incorporació en equip multidisciplinari

 • Contracte per interinitat

 • Beneficis socials


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 175_Remadrid

METGE/A TRAUMATÒLEG CASTELLÓ

Funcions:

Passar consulta i atendre pacients realitzant, entre altres, funcions i proves que li siguen atribuïdes en funció de la seua especialitat en Traumatologia i en l’àmbit de les seues facultats.

Localitat: Castelló

Horari: Matins

Jornada: Completa


Requisits:

Títol de Llicenciat o Grau en Medicina especialitat en Traumatologia homologat a Espanya i permís de treball en cas de professionals estrangers/as.


Oferim:

 • Incorporació en equip multidisciplinari

 • Estabilitat en l’ocupació

 • Beneficis socials


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 172_medtrau

METGE/A XÀTIVA

Funcions:

Gestionar els serveis sanitaris adequats i/o avaluar les situacions d’incapacitat temporal que corresponguen, amb les corresponents propostes d’actuació, basant-se en els principis de qualitat assistencial i d’eficiència..

Localitat: Xàtiva

Horari: 14.00 a 20.00 h. i dissabtes que corresponguen de 9.00 a 13.00 h.

Jornada: Completa


Requisits:

Títol de Llicenciat o Grau en Medicina homologat a Espanya i permís de treball en cas de professionals estrangers/as.


Oferim:

 • Incorporació en equip multidisciplinari

 • Lloc estable

 • Beneficis socials


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 171_MedXati

METGE/A REHABILITADOR CASTELLÓ-VALÈNCIA

Funcions:

Gestionar els serveis sanitaris adequats i/o avaluar les situacions d’incapacitat temporal que corresponguen, amb les corresponents propostes d’actuació, basant-se en els principis de qualitat assistencial i d’eficiència.

Localitat: Castelló-València

Horari: Torns de dilluns a divendres de 8.00 a 14.45 h.

Jornada: Completa


Requisits:

Títol de Llicenciat o Grau en Medicina especialitat en Medicina Física i de Rehabilitació homologat a Espanya i permís de treball en cas de professionals estrangers/as.


Oferim:

 • Incorporació en equip multidisciplinari

 • Estabilitat en l’ocupació

 • Beneficis socials


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 170-Medrehacv

METGE/A ONDA-L’ALCORA

Funcions:

Gestionar els serveis sanitaris adequats i/o avaluar les situacions d’incapacitat temporal que corresponguen, amb les corresponents propostes d’actuació, basant-se en els principis de qualitat assistencial i d’eficiència.

Localitat: Onda-L’Alcora

Horari: Torns de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h. i 15.00 a 22.00 h.

Jornada: Completa


Requisits:

Títol de Llicenciat o Grau en Medicina homologat a Espanya i permís de treball en cas de professionals estrangers/as.


Oferim:

 • Incorporació en equip multidisciplinari

 • Estabilitat en l’ocupació

 • Beneficis socials


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 168-Medonda

METGE/A ACCIDENTS DE TREBALL PROVÍNCIA DE CASTELLÓN

Funcions:

Establir i aplicar els tractaments corresponents conforme als procediments de l’organització, en els casos d’Accidents de Treball i Malaltia Professional. Realitzar l’exploració física de pacients, diagnosticar, controlar l’evolució i realitzar el seguiment. Proposar les incapacitats i altes.

Localitat: Província de Castellón

Horari: Flexible

Jornada: Completa


Requisits:

Títol de Llicenciat o Grau en Medicina homologat a Espanya i permís de treball en cas de professionals estrangers/as.

Permís de conduir i vehicle propi.


Oferim:

 • Incorporació en equip multidisciplinari

 • Estabilitat en l’ocupació

 • Beneficis socials


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 157-Medcorreturno

Si vol enviar el seu curriculum al marge de les ofertes publicades premi ací.