Autocàlcul de la pensió de jubilació

El sistema espanyol de Seguretat Social concep la jubilació com una decisió personal i voluntària del treballador. Per aquesta raó, cal que tota persona que s’acoste a l’edat ordinària de jubilació dispose dels elements de judici suficients que li permeten adoptar la decisió més encertada en el seu trànsit cap a la jubilació.

A aquesta finalitat respon el programa «Autocàlcul de la pensió de jubilació», amb què l’usuari pot fer-se un càlcul aproximat de la pensió que, si escau, li pot correspondre.

Enllaç al calculadorcalculator