Autocàlcul de la pensió de jubilació

El sistema espanyol de Seguretat Social concep la jubilació com una decisió personal i voluntària del treballador. Per aquesta raó, cal que tota persona que s’acoste a l’edat ordinària de jubilació dispose dels elements de judici suficients que li permeten adoptar la decisió més encertada en el seu trànsit cap a la jubilació.

Per a poder simular l’edat amb la qual es pot jubilar i la quantia aproximada, tenint en compte les dades i cotitzacions realitzades fins al dia de hui, pot accedir a la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Enllaç al simuladorcalculator