Medi ambient

El compromís d’Unión de Mutuas amb el medi ambient ha quedat reflectit al llarg dels anys en els seus diferents plans estratègics, la seua Política de Gestió i en el Codi Ètic i de Bon Govern.

Va ser en el primer Pla de RSC on es va establir el compromís d’implantar un sistema de gestió ambiental, l’assoliment de la qual es va aconseguir l’any 2003 amb la certificació ISO 14001 en tots els seus centres i es renova anualment. La Mútua revisa, any rere any, els resultats dels indicadors ambientals que mesuren el seu impacte ambiental. Fruit d’aquests resultats fixa objectius i desenvolupa accions per a poder continuar avançant en el seu compromís amb la cura ambiental i amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquests objectius i accions componen el Pla d’Acció Ambiental d’Unión de Mutuas.

Mitjançant la memòria de sostenibilitat anual s’informarà dels resultats mediambientals d’Unión de Mutuas, així com del resultat de les accions implantades per a la reducció de l’impacte sobre el medi ambient dels últims anys.

Si vols contribuir a reduir l’impacte ambiental, pots consultar la Guia Mediambiental d’Unió de Mútues, on s’ofereixen consells tant a nivell domèstic com professional.

Guia Mediambiental

G medio ambiental VAL