Convenis amb altres mútues

Descripció de l’acord amb altres mútues

Unión de Mutuas ha subscrit amb distintes mútues concerts d’assistència sanitària, pels quals es posen a disposició dels seus respectius col·lectius de treballadors protegits els mitjans assistencials de determinats centres de les distintes mútues.

Si desitja conéixer més informació sobre els centres assistencials subscrits a estos convenis: