Convenis amb d’altres mútues

Descripció de l’acord amb altres mútues

Unió de Mútues ha subscrit amb diferents mútues concerts d’assistència sanitària, pels quals es posen a la disposició dels seus respectius col·lectius de treballadors protegits els mitjans assistencials de determinats centres de les diferents mútues.

Si desitja conèixer més informació sobre els centres assistencials subscrits a aquests convenis: