Canal de participació

Qualsevol consulta, suggeriment o agraïment pot presentar-se a través de:

  1. Els formularis disponibles en els nostres centres.
  2. El formulari disponible en aquest enllaç.

Unió de Mútues té oberta una línia de comunicació per a qualsevol persona que desitgi posar-se en contacte amb el Comitè d’Ètica en relació amb el Codi Ètic i de Bon Govern de l’entitat.

A través del compte comitedeetica@uniondemutuas.es, que arriba directament al president d’aquest comitè, es pot posar en coneixement del mateix una situació o actuació que infringeixi o pugui infringir els valors i normes del Codi Ètic i de Bon Govern.

El canal té també la funció de recollir totes les alertes, dubtes i suggeriments que pugui suscitar el Codi Ètic i de Bon Govern.

Per dirigir-se al Comitè d’Ètica n’hi ha prou amb emplenar un formulari que, a més, pot usar-se per adherise al Codi Ètic i de Bon Govern d’Unió de Mútues.

Formulari del Codi Ètic i de Bon Govern

Unió de Mútues ha implantat un sistema de gestió de riscos per a la prevenció de delictes i posa a la disposició dels seus grups d’interès un canal de comunicació confidencial per a la notificació de successos, incidències o denúncies que es trobin enquadrats en algun dels tipus penals imputables a les persones jurídiques, segons el Codi Penal vigent, en l’actuació de la Mútua com a entitat col·laboradora amb la Seguretat Social.

Les notificacions es realitzaran emplenant el formulari corresponent i prement el botó enviar, una vegada emplenat. El formulari serà tractat de manera confidencial per la Comissió de Prevenció de Delictes.

És necessari que les persones que efectuïn denúncies aportin els seus noms i dades de contacte, ja que la labor de seguiment i investigació apropiada pugues no dur-se a terme si no s’identifica la font de la informació. El denunciant haurà de demostrar l’existència d’indicis raonables que validin la denúncia segons el parer de l’òrgan receptor.

Formulari

Les reclamacions i queixes poden presentar-se a través de:

  1. Les fulles de reclamacions disponibles en els nostres centres. En aquest cas, vostè o el seu representant hauran d’identificar-se correctament o acreditar la seva representació, respectivament. La reclamació/queixa, juntament amb la resposta donada, es comunicaran a la Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social.
  2. L’Oficina Virtual de Reclamacions (https://www.ovrmatepss.es/virtual/). La Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social gestionarà les reclamacions/queixes que arribin a l’oficina virtual, sol·licitant informació de la Mútua, rebent la contestació d’aquesta i resolent davant la persona que efectua la reclamació/queixa.

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Amb l’objectiu de complir amb la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, posem a la seva disposició el següent formulari per sol·licitar informació del seu interès.

Formulari

Si el teu interès és treballar en la nostra organització pots enviar-nos les teves dades i CV punxant en aquest enllaç. Gràcies pel teu interès.