Adhesions, reconeixements i premis

Adhesions

 • Empreses Generadores de Salut
 • Principis pel Empoderamiento de les Dones
 • Carta Europea de la Seguretat Vial
 • Declaració de Luxemburg
 • Carta de la Diversitat
 • Decàleg de la Responsabilitat Social Sanitària i Sociosanitària de Inidress
 • Xarxa d’empreses per una Societat Lliure de la Violència de Gènere
 • Pacti Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista
 • Xarxa + D d’empreses Compromeses amb la Diversitat
 • Declaració per l’Ètica Empresarial i el Bon Govern
 • Xarxa d’empreses Sana+Ment Responsables
 • Xarxa NUST
 • Comunitat #PorElClima

Reconeixements i premis

 • Guardó Accord de la Cambra de comerç de Castelló
 • Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps
 • Acreditació QH d’Excel·lència en Qualitat Assistencial, categoria Segello Base + 3 Estels
 • Distintiu Igualtat en l’Empresa del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
 • Segell Fent Empresa. Iguals en Oportunitats de la Generalitat Valenciana
 • Esment especial I Edició del Premi a les Bones Pràctiques en Gestió en Sanitat 2017
 • Reconeixement Empresa Saludable del INSSBT
 • Premi de Valoració Funcional del IBV
 • Premi Bronze ER d’empresa Registrada de AENOR
 • Esment honorífic DVDEP “Tu que cuides, cuida’t”
 • Madrid Excel·lent a la Confiança dels Clients
 • Premi Iberoamericà de la Qualitat, reconeixement de Plata
 • Ambaixadors de l’Excel·lència Europea 2018, 2019 y 2020
 • Premi Europeu a la Gestió i Innovació Empresarial
 • Premi Faro PortCastelló a la Igualtat
 • Premi Codi Ètic i Governança atorgat per l’Observatori de Sostenibilitat i Transparència

Adhesions

2005. Projecte nascut en el marc del Pla de Salut de la Comunitat Valenciana 2001-2004 que pretén conjuminar esforços d’empresaris, treballadors i personal sanitari per millorar la salut i el benestar de les persones a través d’activitats realitzades des dels llocs de treball.

2010. Aquesta iniciativa, del Pacte Mundial i UNIFEM en origen i des de fa anys d’ONU Dones i el Pacte Mundial, implica el respecte i el treball actiu en pro de deu principis encaminats a la igualtat de dones i homes..

2012. Adhesió que implica el compromís de realitzar accions concretes, avaluar resultats i conscienciar a la ciutadania en matèria de seguretat vial.

2013. Es tracta d’una declaració assumida per tots els membres de la Xarxa Europea per a la Promoció de la Salut en el Lloc de Treball (ENWHP), en una reunió mantinguda a Luxemburg al novembre de 1997. La promoció de la salut en el treball aspira a la prevenció dels riscos professionals i a l’augment de la capacitat individual de la població treballadora per mantenir la seva salut i qualitat de vida.

2016. Implica l’assumpció dels principis de la carta: inclusió dels principis d’igualtat d’oportunitats i respecte a la diversitat en els valors de la Mútua; foment de la integració de persones amb perfils diversos; promoció de la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar i personal; reconeixement de la diversitat dels clients…

2017. Inidress, Institut d’Innovació i Desenvolupament de la Responsabilitat Social Sociosanitària és una associació sense ànim de lucre creada en 2013, per agrupar, impulsar i donar visibilitat a les accions socialment responsables dels agents del sector sociosanitari. L’adhesió al seu decàleg és una manifestació pública del compromís de la Mútua amb els seus principis.

2017. Xarxa creada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat formada per empreses que serveixen d’altaveu per sensibilitzar en matèria de violència de gènere, amb la finalitat d’eradicar-la de la societat.

2017. Pacte signat per institucions valencianes, partits polítics, universitats, mitjans de comunicació, membres de la Justícia, forces i cossos de seguretat, entitats i organitzacions de la societat civil compromeses amb la lluita contra la violència de gènere i el masclisme en la societat.

2017. Aquesta és una iniciativa de la Xarxa Acull, federació de 18 ONG dedicades a la diversitat (amb particular atenció a la defensa de la població immigrant i refugiada), la fi de la qual és avançar cap a la generació de polítiques i accions empresarials i institucionals que fomentin la creació d’entorns laborals inclusius, lliures de qualsevol tipus de discriminació.

2018. Producte de la Iniciativa Empresarial per l’Ètica i el Bon Govern de la Comunitat Valenciana, que pretendre consolidar un nou marc de relacions entre les empreses i les Administracions Públiques, es tracta d’una declaració promoguda per la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, el Consell de Cambres de comerç de la Comunitat Valenciana, la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i la Generalitat Valenciana.

2018. Promoguda pel Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana i la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, busca crear un espai de trobada de referència per a les empreses i organitzacions valencianes que promouen la salut i el benestar psicològic dins de les seves polítiques de gestió.

2018. La Xarxa NUST, Nous Usos Socials del Temps, és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona i està formada per empreses compromeses a facilitar una major gestió del temps i la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, afavorint la productivitat i un clima de confiança que beneficiï tant a l’empresa com a les personis que treballen en ella.

2020. Formada per empreses, Administracions Públiques, altres organitzacions i, fins i tot, persones a títol individual per a lluitar contra el canvi climàtic i conscienciar a la societat de la necessitat d’una acció conjunta davant la crisi climàtica.

Reconeixements i premis

Atorgat en 2018 per la Cambra de comerç de Castelló, premia a empreses de la província de Castelló que hagin desenvolupat alguna bona pràctica de qualitat social relacionada amb la promoció de la igualtat d’oportunitats i la inclusió social, i amb el desenvolupament dels recuros humans, econòmics i mediambientals de forma sostenible.

Concedit en 2018 per l’Ajuntament de Barcelona, en la categoria d’empresa de més de 250 treballadors. Aquest premi reconeix el compromís d’empreses i organitzacions amb una gestió del temps més saludable, igualitària i eficient, empreses que incorporen en el seu pla de treball mesurades innovadores en gestió del temps, conciliació i coresponsabilitat.

L’acreditació QH és un sistema que reconeix l’excel·lència en qualitat assistencial a organitzacions sanitàries, atorgada per l’Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat (IDIS).

El distintiu “Igualtat en l’Empresa” és concedit pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a les empreses i entitats que destaquen per la seva excel·lència en el desenvolupament de polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, mitjançant la implementació de mesures o plans d’igualtat.

Segell que concedeix la Direcció general de l’institut de les Dones i per la Igualtat de Gènere de la Generalitat Valenciana a les empreses amb un pla d’igualtat que persegueixi corregir les desigualtats de gènere, amb mesures innovadores per fer realitat la igualtat i que facilitin la conciliació de la vida familiar i laboral del personal al seu servei.

Esment especial d’agraïment del Fòrum d’Excel·lència en Sanitat del Club d’Excel·lència en Gestió en la I Edició del Premi a les Bones Pràctiques en l’Àmbit de l’Excel·lència en la Gestió en Sanitat 2017 per la bona pràctica “Millora en la seguretat del pacient”.

Reconeixement de bones pràctiques en promoció de la salut i el benestar, atorgat en 2018 pel Instituo Nacional de Seguretat, Salut i Benestar en el Treball (INSSBT), del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, en col·laboració amb la Xarxa Europea per a la Promoció de la Salut en el Treball.

Premi de Valoració Funcional, en la modalitat d’Investigació Col·laborativa, atorgat per l’Institut de Biomecànica de València en 2018 a un estudi realitzat per l’equip de la Unitat de Valoració Funcional, integrat pels doctors Marisa Antolí i Jorge Andrés Vásquez i pel fisioterapeuta Santiago Caudet.

Esment especial d’agraïment del Fòrum d’Excel·lència en Sanitat del Club d’Excel·lència en Gestió en la I Edició del Premi a les Bones Pràctiques en l’Àmbit de l’Excel·lència en la Gestió en Sanitat 2017 per la bona pràctica “Millora en la seguretat del pacient”.

Premi obtingut en 2007 en reconeixement a la labor realitzada en el camí cap a l’excel·lència.

Esment honorífic en la IV edició del Premi Mutualia en Prevenció de Riscos Laborals, de 2010.

Premi obtingut en la VII Edició dels Premis Madrid Excel·lent a la Confiança dels Clients de 2013. És atorgat per la Comunitat de Madrid a aquelles companyies que són exemple d’excel·lència tant en la seva gestió com en la qualitat dels serveis que presta als seus clients i reconeix a les empreses que orienten la seva gestió cap als clients, aconseguint la seva confiança i satisfacció.

Premi obtingut en 2013, en la categoria de plata. És un premi gestionat per la Fundació Iberoamericana per a la Gestió de la Qualitat (FUNDIBEQ) que reconeix a les organitzacions iberoamericanes, públiques o privades, interessades a promoure l’excel·lència en la gestió dels seus processos i a obtenir un reconeixement a nivell internacional.

Premi atorgat pel Club d’Excel·lència en Gestió (CEG) que reconeix a les organitzacions que han obtingut les millors valoracions segons el model EFQM i que, com a mínim, han sobrepassat els 600 punts en una valoració externa a la pròpia empresa.

Concedit en 2018 per l’Associació Europea d’Economia i Competitivitat per la nostra “aposta ferma en la recerca de noves fórmules de promoció i enfortiment de l’adreça empresarial amb la finalitat de millorar l’economia espanyola i europea”.

Guardó que reconeix la labor d’empreses i associacions en diferents àmbits; entre ells es troba la igualtat, per la qual ha estat reconeguda la Mútua en 2020.

Premi atorgat en 2021 per l’Observatori de Sostenibilitat i Transparència, en la modalitat Codi Ètic i Governança, per l’aposta per la sostenibilitat, la contínua actualització del Codi Ètic i de Bon Govern i l’alineació amb els ODS.