Accesibilitat

Unió de Mútues es compromet amb l’accessibilitat

Una de les manifestacions del compromís social d’Unió de Mútues amb els treballadors i treballadores als quals presta servei és la seva decidida aposta per l’accessibilitat.

Aquest compromís es materialitza en un procés de millora contínua de les condicions d’accessibilitat dels centres d’Unió de Mútues, que duu a terme conjuntament amb la Fundació per a l’Accessibilitat i la Responsabilitat Social. La fundació avalua les condicions d’accessibilitat dels centres i serveis d’Unió de Mútues aplicant el Sistema Indicador d’Accessibilitat, AIS, norma creada i registrada per la fundació, i validada i certificada per la certificadora internacional IMQ; Unió de Mútues introdueix en els seus serveis i instal·lacions millores que responen a criteris de usabilidad, confort i seguretat.

Amb la certificació AIS de tots els seus centres, Unió de Mútues vol donar resposta a les necessitats de les persones que acudeixen a ells, tenint en compte la seva diversitat.

Els centres certificats poden veure’s en l’apartat de centres d’Unió de Mútues, amb la indicació del nivell d’accessibilitat de cadascun d’ells (entre 1 i 5 estels AIS).

“Unió de Mútues es compromet amb les persones i amb l’accessibilitat; un desafiament present i de futur”.

Declaració d’Accessibilitat

Unió de Mútues, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 267 s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web d’acord amb el Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, publicat en el Boletín Oficial del Estado a data 19 de setembre de 2018. Aquest Reial decret transposa la Directiva (UE) 2016/2012 del Parlament Europeu i del Consell.

La Directiva Europea es basa en la norma EN 301 549 “Requisits d’accessibilitat de productes i serveis TIC” i aquesta, al seu torn, és una adaptació de les Pautes d’Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG 2.1) del W3C.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.uniondemutuas.es.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018. A continuació, s’indiquen els aspectes no conformes.

Contingut no accessible (segons Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic)

El contingut que es recull a continuació no és accessible, segons aquest Reial decret, pel següent:

 • Existeixen fallades puntuals en l’ús d’algunes etiquetes de marcat semàntic, com imbricació incorrecte d’elements, marcat de paràgrafs, falta d’estructura jeràrquica sense salts en encapçalaments, absència de descripció i estructuració en taules [requisit número 9.1.3.1 Informació i relacions de EN 301549 v2.1.2 – 2018].
 • Descripció inadequada d’enllaços o amb una funcionalitat no definida [requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços de EN 301549 v2.1.2 – 2018].
 • No es marquen els canvis d’idioma en els enllaços habituals de canvi d’idioma del portal. L’idioma de cada passatge o frase en el contingut pot ser determinat per programari, excepte els noms propis, termes tècnics, paraules en un idioma indeterminat i paraules o frases que s’hagin convertit en part natural del text que les envolta [requisit número 9.3.1.2 Idioma de les parts de EN 301549 v2.1.2 – 2018].
 • Errors de processament HTML i CSS [requisit número 9.4.1.1 Processament de EN 301549 v2.1.2 – 2018].

Càrrega desproporcionada: no és aplicable a Unió de Mútues en aquest lloc web.

El contingut que no entra dins de la legislació aplicable: podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que compleixin parcialment els requisits d’accessibilitat..

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

 • Aquesta declaració va ser preparada el 4 de març de 2020.
 • Última revisió de la declaració: 26 de maig de 2020.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una avaluació duta a terme per la pròpia entitat. Els agents d’usuari i productes de suport utilitzats per a aquesta avaluació han estat: Internet Explorer 11, Versió 81 i el lector de pantalla NVDA versió 2018.2.1.

El lloc web d’Unió de Mútues ha estat dissenyat i revisat sota el compromís de proporcionar un lloc accessible des de l’any 2018; des d’eixe moment i fins a l’actualitat es realitzen comprovacions periòdiques per a verificar el compliment dels requisits d’accessibilitat. La versió actual del lloc web d’Unió de Mútues és de juliol de 2018, havent realitzat amb anterioritat a la seva implantació les revisions d’accessibilitat pertinents segons la legislació vigent en eixe moment.

Unió de Mútues es compromet a realitzar totes aquelles revisions i canvis que resultin necessaris per a proporcionar un lloc web accessible d’acord amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. Per a això s’ha establert un projecte d’adequació i, de manera gradual, es realitzaran comprovacions periòdiques per a verificar l’estat de compliment dels requisits d’accessibilitat.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web mitjançant del següent correu electrònic:

accesibilidad@uniondemutuas.es

Les comunicacions sobre accessibilitat podran traslladar-se també a través del número 964 238 111.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d’Accessibilitat d’Unió de Mútues.

Procediment d’aplicació

De conformitat amb el procediment de reclamació recollit en l’article 13 del Reial decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, els interessats podran iniciar una reclamació si, havent realitzat una sol·licitud d’informació accessible o queixa:

 • aquesta hauria estat desestimada,
 • no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o
 • la resposta no complís els requisits contemplats en l’article 12.5 del RD 1112/2018 (lletres a) a e) ).

Els interessats, indicant el número identificador de la seva anterior sol·licitud, podran iniciar aquesta reclamació per a conèixer i oposar-se als motius de la desestimació, instar l’adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits. >> Anar al formulari.

Les reclamacions sobre accessibilitat seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d’Accessibilitat d’Unió de Mútues.

Contingut opcional

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització responsiva, amb el que es visualitza de manera òptima en els dispositius tauleta i mòbils.