Responsabilitat Social

Codi Ètic i de Bon Govern

Pla de Responsabilitat Social Corporativa

Igualtat

V Pla d' Igualtat d'Unió de Mútues 2020-2022

V Plan Igualdad CAT

Guia per a l'ús no sexista del llenguatge i la imatge d'Unió de Mútues

Guia per al tracte a persones amb diversitat funcional a Unió de Mútues

Mediambient

Guia Mediambiental

Memòries de responsabilitat social corporativa

Memòria RSC 2020

Memòria RSC 2019

Memòria RSC 2018

Memòria RSC 2017

Memòria RSC 2016

Memòria RSC 2015

Memòria RSC 2014

Memòria RSC 2013

Memòria RSC 2012

Memòria RSC 2011

Memòria de sostenibilitat 2010

Memòria de sostenibilitat 2009

Memòria de sostenibilitat 2008

Memòria de sostenibilitat 2007

Memòria de sostenibilitat 2006