Missió i visió

Missió

“Unió de Mútues està formada per persones que ens ocupem de la salut laboral i de la gestió del pagament de prestacions econòmiques.

Unió de Mútues, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 267, és una associació d’empreses, sense ànim de lucre ni de captació d’empreses o autònoms, que col·laborem en la gestió de la Seguretat Social en la gestió integral de l’accident de treball i la malaltia professional dels treballadors protegits, amb l’objectiu de millorar la seva salut laboral a través de la prevenció i l’assistència sanitària. També gestionem el control i el pagament de les prestacions econòmiques de la contingència professional i de la incapacitat temporal derivada de contingència comuna, així com les prestacions de risc durant l’embaràs i la lactància natural, la cura de menors malalts de càncer o una altra malaltia greu i el cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

El nostre treball es realitza sobre la base dels principis de bon govern, assegurant la transparència en la nostra gestió i conforme els criteris d’un model de gestió de l’excel·lència basat en l’eficiència, compromís amb les persones, innovació i sostenibilitat per a oferir el millor servei a les empreses mutualistes i persones treballadores associades o adherides a Unió de Mútues i satisfer les expectatives legitimes de tots els nostres grups d’interès.”

Visió

“Ser percebuda com una Mútua eficient que contribuïm a la sostenibilitat del Sistema de la Seguretat Social, pròxima, ètica, amb uns serveis excel·lents i un equip humà compromès a donar satisfacció a les expectatives legítimes de tots els nostres grups d’interès.”