Treballeu a Unió de Mútues

Borsa de treball

Data: 07/01/2020


Busquem una persona amb titulació mitjana, experiència en direcció d’equips i bon coneixement del teixit empresarial, social i cultural de la zona. Nivell avançat en informàtica a nivell usuari.

Funcions:

– Coordinar, motivar i implicar el personal de la seva àrea de competència, mitjançant la coordinació i el suport a la resta de personal de la cadena de lideratge.

– Vetllar pel bon funcionament dels serveis administratius i tècnics del centre corresponent, basant-se en els principis de qualitat i eficiència.

– Dur a terme les accions necessàries per a un bon assessorament i informació a empreses, treballadors i treballadores autònoms, col·laboradors i col·laboradores d’institucions que assegurin la satisfacció de mutualistes, treballadors i treballadores autònoms, i treballadors i treballadores protegits i la seva permanència en Unió de Mútues.

– Complir i fer complir els procediments de qualitat, medi ambient, SPP, Protecció de dades i el pla d’igualtat.

– Dur a terme les accions necessàries per a unes relacions satisfactòries amb institucions, públiques o privades, de la zona de cobertura, necessàries per a la consecució de la missió i visió d’Unió de Mútues.

– Realitzar el control de: facturació en centres concertats, gestió d’altres factures rebudes (registre i comptabilització o derivació).

– Difondre la política i cultura de l’empresa i el pla estratègic d’Unió de Mútues.

 • Localitat: Benicarlò.
 • Jornada: partida.

Oferim:

 • Estabilitat en l’ocupació.
 • Incorporació en equip multidisciplinari.
 • Beneficis socials.

Enviar:

Interessats/as més informació i envio CV prement ací, en l’apartat Coneix-nos – Treballa en Unió de Mútues, indicant la ref.: 096-RESP_BENICARLO.

Data: 07/01/2020


Establir i aplicar els tractaments corresponents conforme als procediments de l’organització, en els casos d’accidents de treball i malaltia professional. Realitzar l’exploració física de pacients, diagnosticar, controlar l’evolució i realitzar el seguiment. Proposar les incapacitats i altes.

 • Localitat: Gandía.
 • Horari: matins.
 • Jornada: mitja jornada.

Requisits:

Títol de Llicenciat o Grau de Medicina homologat a Espanya i permís de treball en cas de professionals estrangers/as.


Oferim:

 • Estabilitat en l’ocupació.
 • Incorporació en equip multidisciplinari.
 • Salari a negociar segons experiència.
 • Beneficis socials.

Enviar:

Interessats/as més informació i envio CV prement ací, en l’apartat Coneix-nos – Treballa en Unió de Mútues, indicant la ref.: 146-MEDGANDIA.

Data: 07/01/2020


Funcions:

Gestionar els serveis sanitaris adequats i/o avaluar les situacions d’incapacitat temporal que corresponguin, amb les corresponents propostes d’actuació, basant-se en els principis de qualitat assistencial i d’eficiència.

 • Localitat: València i Castelló.
 • Horari: a convenir.
 • Jornada: completa.

Requisits:

Títol de Llicenciat o Grau de Medicina, especialitat en Medicina Física i Rehabilitació homologat a Espanya i permís de treball en cas de professionals estrangers/as.


Oferim:

 • Estabilitat en l’ocupació.
 • Incorporació en equip multidisciplinari.
 • Salari segons conveni.

Enviar:

Interessats/as més informació i envio CV prement ací, en l’apartat Coneix-nos – Treballa en Unió de Mútues, indicant la ref.: 145-MEDESPCV.

Data: 07/01/2020


Busquem una persona amb formació oficial en cicle formatiu d’Auxiliar d’infermeria. Es valorarà experiència o formació en gestió documental sanitària. Bon nivell d’informàtica Microsoft Office.

Funcions:

Manejar equips d’administració i comunicació derivats de la seva activitat, gestionar la recepció de pacients, donar informació a clients, interns i externs, sobre tramitacions administratives, prestació de serveis i altres consultes que puguin resoldre dins de l’àmbit de la seva competència, gestionar l’agenda de pacients tant del propi servei com d’altres serveis i especialistes, efectuar la petició de proves complementàries i remetre-les als especialistes corresponents, rebre i coordinar les diverses sol·licituds i peticions de pacients, confeccionar i emplenar la documentació administrativa que es derivi de la seva activitat, realitzar l’atenció telefònica o presencial a clients interns i/o externs, proporcionant-los la informació que requereixin, sempre que estigui en l’àmbit de la seva competència, derivant l’anomenada a qui correspongui, o orientant al departament o àrea al qual han d’acudir.

 

 • Localitat: Barcelona.
 • Horari: de dilluns a divendres a les tardes.
 • Jornada: completa.

Oferim:

 • Estabilitat en l’ocupació (3+3+indefinit).
 • Incorporació en equip multidisciplinari.
 • Salari segons conveni.
 • Beneficis socials.

Enviar:

Interessats/as més informació i envio CV prement ací, en l’apartat Coneix-nos – Treballa en Unió de Mútues, indicant la ref.: 144-AUXIENFBARC.

Data: 24/09/2019


Establir i aplicar els tractaments corresponents conforme als procediments de l’organització, en els casos d’Accidents de Treball i Malaltia Professional. Realitzar l’exploració física de pacients, diagnosticar, controlar l’evolució i realitzar el seguiment. Proposar les incapacitats i altes.

 • Localitat: Benicarló.
 • Horari: tardes.
 • Jornada: completa.

Requisits:

Títol de Llicenciat o Grau de Medicina homologat a Espanya i permís de treball en cas de professionals estrangers/as.


Oferim:

 • Estabilitat en l’ocupació.
 • Incorporació en equip multidisciplinari.
 • Salari a negociar segons experiència.

Enviar:

Interessats/as més informació i envio CV prement ací, en l’apartat Coneix-nos – Treballa en Unió de Mútues, indicant la ref.: 133-MedBenicarlo.

Data: 02/09/2019


Desenvolupar i mantenir les capacitats i potenciar els coneixements dels empleats aconseguint el desenvolupament personal i professional dels mateixos.

Aplicar les accions corresponents conforme als projectes d’RR. HH.

Realitzar el manteniment, control i explotació de la base de dades conforme les estratègies de l’empresa.

Participar en la millora contínua de la gestió i desenvolupament del personal.

 • Localitat: Castelló.
 • Horari: matins.
 • Jornada: completa.

Requisits:

 • Títol de Llicenciat en Ciències del treball, Dret o Relacions Laborals i Recursos Humans.
 • Formació reglada en informàtica.

Oferim:

 • Estabilitat en l’ocupació.
 • Incorporació en equip multidisciplinari.
 • Salari a negociar segons experiència.

Enviar:

Interessats/as més informació i enviament CV prement ací, en l’apartat Coneix-nos – Treballa en Unión de Mutuas, indicant la ref.: 130-TRRHH.

Data: 21/05/2019


Establir i aplicar els tractaments corresponents conforme als procediments de l’organització, en els casos d’Accidents de Treball i Malaltia Professional. Realitzar l’exploració física de pacients, diagnosticar, controlar l’evolució i realitzar el seguiment. Proposar les incapacitats i altes.

 • Localitat: diverses Castelló i València.
 • Horari: matins o tardes.
 • Jornada: completa.

Requisits:

Títol de Llicenciat o Grau de Medicina homologat a Espanya i permís de treball en cas de professionals estrangers/as.


Oferim:

 • Estabilitat en l’ocupació.
 • Incorporació en equip multidisciplinari.
 • Salari a negociar segons experiència.

Enviar:

Interessats/as més informació i envio CV prement ací, en l’apartat Coneix-nos – Treballa en Unió de Mútues, indicant la ref.: 121-MedAT.

Si vol enviar el seu curriculum al marge de les ofertes publicades premi ací.