Treballeu a Unió de Mútues

Borsa de treball

TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES PATERNA

Funcions:

Dur a terme la tramitació per a la gestió de prestacions econòmiques corresponents, conforme a la legislació vigent amb criteris d’eficiència buscant la millora contínua.

Localitat: Paterna

Horari: De 8 a 14.45 h.

Jornada: Completa


Requisits:

Busquem una persona amb titulació del Grau Relacions Laborals i RH.


Oferim:

 • Incorporació en equip multidisciplinari

 • Beneficis socials


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 207_TPRESECO_PAT

METGE/A ESPECIALISTA DEL TREBALL CASTELLÓ

Funcions:

Gestió sanitària de les prestacions per contingència professional que inclouen la malaltia professional/accident de treball, *CUME (cura del menor malalt) i risc laboral durant l’embaràs o la lactància natural, segons estableixen les guies mèdiques vigents, basant-se en criteris d’eficàcia i buscant la millora contínua.

Localitat: Castelló

Horari: De 8 a 14.45 h.

Jornada: Completa


Requisits:

Títol de Llicenciat o Grau en Medicina Especialitat Medicina del Treball i permís de treball en cas de professionals estrangers/as.


Oferim:

 • Incorporació en equip multidisciplinari

 • Estabilitat en l’ocupació

 • Beneficis socials


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 205_Medesptrabajo

INFERMER/A VINARÒS

Funcions:

Dur a terme els serveis sanitaris adequats, basant-se en els principis de qualitat assistencial i d’eficiència. Establir i aplicar els tractaments sanitaris corresponents a la seva especialitat conforme als procediments de l’organització i instruccions del metge que els hagués prescrit. Fer costat al personal mèdic especialista i d’Infermeria.

Localitat: Vinaròs

Horari:Matins de dilluns a divendres

Jornada: Completa


Requisits:

Busquem una persona amb titulació en Grau d’Infermeria.


Oferim:

 • Incorporació en equip multidisciplinari

 • Beneficis social

 • Contracte per interinitat


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 198_EnfVina

METGE/A ESPECIALITAT MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ

Funcions:

Gestionar els serveis sanitaris adequats i/o avaluar les situacions d’incapacitat temporal que corresponguin, amb les corresponents propostes d’actuació, basant-se en els principis de qualitat assistencial i d’eficiència.

REHABILITACIÓ

Passar consulta i atendre pacients realitzant, entre altres, funcions i proves que li siguin atribuïdes en funció de la seva especialitat de Medicina Física i de Rehabilitació i en l’àmbit de les seves facultats. Realitzar les fitxes de seqüeles establertes.

Localitat: Castelló i València

Horari: Matins

Jornada: Completa


Requisits:

Títol de Llicenciat o Grau en Medicina, especialitat en Medicina Física i Rehabilitació (homologat a Espanya i permís de treball en cas de professionals estrangers/as).


Oferim:

 • Incorporació en equip multidisciplinari

 • Estabilitat en l’ocupació

 • Beneficis socials


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 179-MEDESPVALEN

Si vol enviar el seu curriculum al marge de les ofertes publicades premi ací.