Informes anuals

Memòries RSC

Memòria de Sostenibilitat 2022

Descarregar

Memòria de Sostenibilitat i Govern Corporatiu 2021

Descarregar

Qüestionari memòria Sostenibilitat i Govern Corporatiu 2021

 

 

 

 

Memòria RSC 2016

Descarregar

Qüestionari Memòria d’RSC 2016

 

 

 

Memòria RSC 2015

Descarregar

Qüestionari Memòria d’RSC 2015

 

 

 

 

Memòria RSC 2014

Descarregar

Qüestionari Memòria d’RSC 2014

 

 

 

 

Memòria RSC 2013

Descarregar

Qüestionari Memòria d’RSC 2013

 

 

 

 

Memòria RSC 2012

Descarregar

Qüestionari Memòria d’RSC 2012

 

 

 

 

Memòria RSC 2011

Descarregar

Qüestionari Memòria d’RSC 2011

 

 

 

 

Memòria de sostenibilitat 2010

Descarregar

 

 

 

 

Memòria de sostenibilitat 2009

Descarregar

 

 

 

 

 

Memòria de sostenibilitat 2008

Descarregar

 

 

 

 

 

Memòria de sostenibilitat 2007

Descarregar

 

 

 

 

 

Memòria de sostenibilitat 2006

Descarregar

Informes econòmics

 

 

 

 

 

Memòria econòmica 2009

Descarregar