Empresa saludable

Empresa Saludable

 

 

 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) definix la salut com «l’estat de benestar físic, psicològic i social complet i no només l’absència de malaltia».

Unión de Mutuas compartix amb l’OMS aquesta manera d’enfocar la salut i ha treballat per promoure-la en aquest sentit en els últims anys.

Per a integrar les diverses accions fetes en la gestió de la mútua, aquesta ha adoptat el model d’empresa saludable d’AENOR, que establix els requisits d’un sistema de gestió d’empresa saludable per a organitzacions compromeses amb els principis i les recomanacions existents en aquest sentit (en particular, amb els continguts en el model de l’OMS d’ambients de treball saludables), i que volen promoure i protegir la salut, la seguretat i el benestar dels treballadors, així com la sostenibilitat de l’ambient de treball de manera continuada aplicant el cicle PHVA (planificar, fer, verificar i actuar).

Activitats saludables

Enllaços