Ofertes sanitàries

Bolsa trabajo sanitario VAL

INFERMER/A CASTELLÓ

Funcions:

Atendre el pacient en urgències o en consultes, amb les pautes mèdiques corresponents.
Establir i aplicar tractaments corresponents a la seua especialitat.
Realitzar les proves necessàries per al diagnòstic.
Efectuar consultes d’infermeria.
Coordinar-se amb els altres professionals de la clínica per a dur a terme les pautes necessàries per a la millora del pacient.
Portar la gestió dels residus sanitaris i el control de la medicació.
Gestionar la documentació i tràmits oportuns de la seua activitat.

Localitat:

Castelló.

Horari:

Torns.


Requisits:

Graduat/a en Infermeria.
Estar inscrit/a en el Col·legi d’Infermers/as.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emés.


Oferim:

Contracte per vacances de juny a octubre.

 


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 235 enfcs              Descàrrega l’oferta

INFERMER/A BENICARLÒ

Funcions:

Atendre el pacient en urgències o en consultes, amb les pautes mèdiques corresponents.
Establir i aplicar tractaments corresponents a la seua especialitat.
Realitzar les proves necessàries per al diagnòstic.
Efectuar consultes d’infermeria.
Coordinar-se amb els altres professionals de la clínica per a dur a terme les pautes necessàries per a la millora del pacient.
Portar la gestió dels residus sanitaris i el control de la medicació.
Gestionar la documentació i tràmits oportuns de la seua activitat..

Localitat:

Benicarló.

Horari:

13.15 a 20.00 de dilluns a divendres.


Requisits:

Graduat/a en Infermeria.
Estar inscrit/a en el Col·legi d’Infermers/as.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emés.


Oferim:

Contracte indefinit.
25 dies laborals de vacances.
Formació inicial i contínua, impulsant la millora contínua.
Jornada completa de 1.498 hores anuals de treball efectiu.
Salari interessant.


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 232 enfbeni                   Descàrrega l’oferta

METGE/SSA BENICARLÒ

Funcions:

Assistència sanitària de visites d’urgències i programades en consulta.
Realitzar el seguiment i evolució dels pacients mitjançant el registre de les actuacions en la Història Clínica fins a la seua alta o derivació al metge o metgessa especialista.
Determinar i valorar la contingència i la capacitat funcional de l’accidentat.
Gestionar l’absentisme: gestió integral dels expedients segons la contingència de CC/CP.
Proposar les incapacitats i altes.
Elaborar informes mèdics quan corresponguen.
Control de processos en els centres concertats.
Dur a terme tasques relacionades amb la gestió sanitària associades al lloc.

Localitat:

Benicarlò.

Horari:

13:15 a 20:00 de dilluns a divendres.


Requisits:

Graduat/a en Medicina. Homologació del títol en cas necessari.
Estar inscrit/a en el Col·legi de Metges.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emés.


Oferim:

Contracte indefinit.
25 dies laborals de vacances.
Formació inicial i contínua, impulsant la millora contínua.
Jornada completa de 1.498 hores anuals de treball efectiu.
Salari interessant.

 


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 228 medbenicar                   Descàrrega l’oferta

METGE/SSA ESPECIALITAT TRAUMATOLOGIA

Funcions:

Realitzar intervencions, tant programades com urgents, en els casos requerits.
Valorar pacients en consultes externes.
Realitzar el seguiment de pacients fins a la seua alta.
Col·laboració amb el servei d’urgències.
Interconsultes amb altres especialitats.
Participació en sessions clíniques.

Localitat:

Institut de Traumatologia Unión de Mutuas. Castelló.

Horari:

Jornada intensiva-flexible. A convindre.


Requisits:

Graduat/a en Medicina amb especialitat en Traumatologia. Homologació de l’especialitat en cas necessari.
Estar inscrit/a en el Col·legi de Metges.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emés.


Oferim:
Contracte indefinit.
25 dies laborals de vacances.
Beneficis socials i permisos millorats.
Jornada completa de 1.498 hores anuals de treball efectiu.
Salari interessant.


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: Ref: 226 medestra              Descàrrega l’oferta

METGE/SSA VOLANT

Funcions:

Recepció de pacients per a assistir-los en visites d’urgències o programades en consulta.
Realitzar el seguiment de pacients fins a la seua alta o derivació al personal especialista.
Realitzar l’exploració física de pacients, diagnosticar, controlar l’evolució i realitzar el seguiment.
Establir i aplicar els tractaments corresponents.
Emplenar i actualitzar el contingut de la història clínica de pacients atesos.

Localitat:

Centre de referència Castelló. Institut de Traumatologia Unión de Mutuas.

Horari:

Flexible, jornada intensiva.


Requisits:

Graduat/a en Medicina. Homologació del títol en cas necessari.
Estar inscrit/a en el Col·legi de Metges.
Permís de conduir i vehicle propi.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emés.


Oferim:
Contracte indefinit.
25 dies laborals de vacances.
Formació inicial i contínua, especialment en Traumatologia i Urgències.
Jornada completa de 1.498 hores anuals de treball efectiu.
Salari interessant.


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 225 medvol              Descàrrega l’oferta

PSICÒLEG/PSICÒLOGA ESPECIALITAT CLÍNICA

Funcions:

Avaluar psicològicament al pacient i emetre l’informe psicològic.
Realitzar peritatges tant en pacients procedents d’accidents laborals com de malaltia comuna.
Participar en els grups de treball que es designen en tasques de les seues especialitats.
Realitzar l’activitat assistencial en tractaments psicològics i tècniques d’intervenció individual i grupal.
Exercir activitats preventives i de promoció de la salut: impartició de cursos de formació i informació.

Localitat:

Paterna

Horari:

8.00-14.45 de dilluns a divendres.


Requisits:

Grau en Psicologia.
Títol d’Especialista en Psicologia Clínica expedit pel Ministeri d’Educació.
Homologació del títol en cas necessari. Estar inscrit/a en el Col·legi de Psicologia.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emés.


Oferim:

Contracte temporal. Aproximadament 9 mesos.
Jornada completa de 1.498 hores anuals de treball efectiu.
Salari interessant.

 


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 223 psiclipa                   Descàrrega l’oferta

METGE/SSA ESPECIALITAT REHABILITACIÓ

Funcions:

Atenció al pacient després de la sol·licitud del metge o metgessa.
Emetre informe mèdic sobre la base de l’exploració física i emplenant la història clínica.
Pautar el tractament mèdic i rehabilitador per a cada cas.
Gestionar el control i seguiment del pacient, realitzant les consultes mèdiques necessàries.
Realitzar els informes necessaris per a la gestió del procés en cada cas (impugnacions d’alta, declaracions de contingència, prorrogues, propostes d’incapacitat, etc.)
Fer les tasques administratives que es deriven del seu lloc..

Localitat:

Hi ha dues vacants. Un lloc per a Castelló i un altre per a València.

Horari:

8.00 a 14.45 de dilluns a divendres.


Requisits:

Graduat/a en Medicina amb especialitat en Medicina Física i Rehabilitació. Homologació del títol en cas necessari.
Estar inscrit/a en el Col·legi de Metges.
Permís de conduir i vehicle propi.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emés.


Oferim:

Contracte indefinit.
25 dies laborals de vacances.
Formació inicial i contínua, impulsant la millora contínua.
Jornada completa de 1.498 hores anuals de treball efectiu.
Salari interessant.

 


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 179 medesreha                     Descàrrega l’oferta

Si vol enviar el seu curriculum al marge de les ofertes publicades premi ací.