Ofertes sanitàries

Bolsa trabajo sanitario VAL

INFERMER/A BENIPARRELL

Funcions:

Atendre el pacient en urgències o en consultes, amb les pautes mèdiques corresponents.
Establir i aplicar tractaments corresponents a la seua especialitat.
Realitzar les proves necessàries per al diagnòstic.
Efectuar consultes d’infermeria.
Coordinar-se amb els altres professionals de la clínica per a dur a terme les pautes necessàries per a la millora del pacient.
Portar la gestió dels residus sanitaris i el control de la medicació.
Gestionar la documentació i tràmits oportuns de la seua activitat.

Localitat:

Beniparrell.

Horari:

14.00-20.00 de dilluns a divendres i 1 cada 4 dissabtes de 9.00-13.00.


Requisits:

Graduat/a en Infermeria.
Estar inscrit/a en el Col·legi d’Infermers/as.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emés.


Oferim:

Contracte indefinit per a incorporació al setembre.
26 dies laborals de vacances.
Formació inicial i contínua, impulsant la millora contínua.
Jornada completa de 1.498 hores anuals de treball efectiu.


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 18_enfbenipa             Descàrrega l’oferta

INFERMER/A VALÈNCIA

Funcions:

Atendre el pacient en urgències o en consultes, amb les pautes mèdiques corresponents.
Establir i aplicar tractaments corresponents a la seua especialitat.
Realitzar les proves necessàries per al diagnòstic.
Efectuar consultes d’infermeria.
Coordinar-se amb els altres professionals de la clínica per a dur a terme les pautes necessàries per a la millora del pacient.
Portar la gestió dels residus sanitaris i el control de la medicació.
Gestionar la documentació i tràmits oportuns de la seua activitat.

Localitat:

València.

Horari:

8:00-14:00.


Requisits:

Graduat/a en Infermeria.
Estar inscrit/a en el Col·legi d’Infermers/as.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emés.


Oferim:

Contracte temporal de vacances el mes d’agost.


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 17 enfvalen             Descàrrega l’oferta

INFERMER/A SAGUT

Funcions:

Atendre el pacient en urgències o en consultes, amb les pautes mèdiques corresponents.
Establir i aplicar tractaments corresponents a la seua especialitat.
Realitzar les proves necessàries per al diagnòstic.
Efectuar consultes d’infermeria.
Coordinar-se amb els altres professionals de la clínica per a dur a terme les pautes necessàries per a la millora del pacient.
Portar la gestió dels residus sanitaris i el control de la medicació.
Gestionar la documentació i tràmits oportuns de la seua activitat.

Localitat:

Sagunt.

Horari:

14.00-20.00 de dilluns a divendres i 1 cada 4 dissabtes de 9.00-13.00.


Requisits:

Graduat/a en Infermeria.
Estar inscrit/a en el Col·legi d’Infermers/as.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emés.


Oferim:

Contracte indefinit.
26 dies laborals de vacances.
Formació inicial i contínua, impulsant la millora contínua.
Jornada completa de 1.498 hores anuals de treball efectiu.


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 16 enfsagunt             Descàrrega l’oferta

FISIOTERAPEUTA MADRID

Funcions:

Assistir en la recuperació funcional de la persona, utilitzant diferents tècniques o aparells.
Seguir les instruccions dictades pel Metge/a o especialista per a la recuperació del pacient i comunicar l’evolució.
Supeditar l’assistència del pacient i el compliment dels tractaments a realitzar.
Control d’equips sanitaris.
Gestionar la documentació i tràmits oportuns de la seua activitat.

Localitat:

Madrid.

Horari:

8:00-14:00.


Requisits:

Graduat/a en Fisioteràpia. Homologació del títol en cas necessari.
Estar inscrit/a en el Col·legi de Fisioteràpia.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emés..


Oferim:

Contracte temporal per vacances del 10/07/2024 al 24/07/2024.


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 15 fisiomadrid             Descàrrega l’oferta

INFERMER/A

Funcions:

Atendre el pacient en urgències o en consultes, amb les pautes mèdiques corresponents.
Establir i aplicar tractaments corresponents a la seua especialitat.
Realitzar les proves necessàries per al diagnòstic.
Efectuar consultes d’infermeria.
Coordinar-se amb els altres professionals de la clínica per a dur a terme les pautes necessàries per a la millora del pacient.
Portar la gestió dels residus sanitaris i el control de la medicació.
Gestionar la documentació i tràmits oportuns de la seua activitat.

Localitat:

Província de Castelló.

Horari:

Matí o vesprades (8.00-14.00 o 14.00-20.00).


Requisits:

Graduat/a en Infermeria.
Estar inscrit/a en el Col·legi d’Infermers/as
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emés.


Oferim:

Contracte vacances en diversos centres a la província de Castelló (Vila-real, Borriana i l´l’Alcora).
Formació inicial i contínua, impulsant la millora contínua.
Jornada completa de 1.498 hores anuals de treball efectiu.


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 14 enfprovcs             Descàrrega l’oferta

INFERMER/A MADRID

Funcions:

Atendre el pacient en urgències o en consultes, amb les pautes mèdiques corresponents.
Establir i aplicar tractaments corresponents a la seua especialitat.
Realitzar les proves necessàries per al diagnòstic.
Efectuar consultes d’infermeria.
Coordinar-se amb els altres professionals de la clínica per a dur a terme les pautes necessàries per a la millora del pacient.
Portar la gestió dels residus sanitaris i el control de la medicació.
Gestionar la documentació i tràmits oportuns de la seua activitat.

Localitat:

Madrid.

Horari:

13.15-20.00 de dilluns a divendres i al juliol i agost de 8.00-14.


Requisits:

Graduat/a en Infermeria.
Estar inscrit/a en el Col·legi d’Infermers/as
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emés.


Oferim:

Contracte substitució
26 dies laborals de vacances.
Formació inicial i contínua, impulsant la millora contínua.
Jornada completa de 1.498 hores anuals de treball efectiu.


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 13 enfmadrid             Descàrrega l’oferta

DIRECCIÓ MÈDICA MADRID

Funcions:

Realitzar assistències sanitàries de visites d’urgències i programades en consulta (anamnesi, evolució i seguiment).
Gestionar l’absentisme: gestió integral dels expedients segons contingències professionals/ comunes, realitzant proposades d’alta, d’incapacitat, informes mèdics (pacient o INSS) i informació de malalties professionals.
Controlar els processos externs tractats en centres concertats.
Coordinar les relacions amb organismes públics (INSS, Inspecció SPS), així com la tramitació dels expedients i informes que es requerisquen: determinació de la contingència, valoració de la capacitat funcional de l’accidentat, impugnacions d’alta…
Dinamitzar i coordinar l’equip sanitari al seu càrrec.
Participar en l’elaboració del pla de gestió del centre, establiment d’objectius, seguiment d’indicadors i protocols sanitaris.

Localitat:

Madrid.

Horari:

8.00-14.45 de dilluns a divendres.


Requisits:

Graduat/a en Medicina. Homologació del títol en cas necessari.
Inscripció en el Col·legi de Metges.
Es valorarà:
– Experiència prèvia en gestió d’equips sanitaris o/i en el sector Mútua.
– Posseir coneixements i experiència en Medicina del Treball, Traumatologia, Medicina General i Valoració en Mal Corporal.


Oferim:
Contracte per una interinitat.
26 dies laborals de vacances.
Formació inicial i contínua, impulsant la millora continua.
Jornada completa de 1.498 hores anuals de treball efectiu.
Salari interessant.


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 9 dimemadrid Descàrrega l’oferta

METGE/SSA GENERAL GIRONA

Funcions:

Assistència sanitària en visites programades en consulta.
Realitzar el seguiment i evolució dels pacients mitjançant el registre de les actuacions en la Història Clínica fins a la seua alta o derivació al metge o metgessa especialista.
Determinar i valorar la capacitat funcional de l’accidentat.
Gestionar l’absentisme: gestió integral dels expedients segons la contingència de CC.
Proposar les incapacitats i altes.
Elaborar informes mèdics quan corresponguen.
Control de processos en els centres concertats.
Dur a terme tasques relacionades amb la gestió sanitària associades al lloc.

Localitat:

Girona.

Horari:

8.00-14.45.


Requisits:

Graduat/a en Medicina. Homologació del títol en cas necessari.
Estar inscrit/a en el Col·legi de Metges.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emés.


Oferim:
Contracte indefinit.
26 dies laborals de vacances.
Formació inicial i contínua, impulsant la millora contínua.
Jornada completa de 1.498 hores anuals de treball efectiu.
Salari interessant.


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 7 medgirona              Descàrrega l’oferta

METGE/SSA ESPECIALITAT TRAUMATOLOGIA

Funcions:

Realitzar intervencions, tant programades com urgents, en els casos requerits.
Valorar pacients en consultes externes.
Realitzar el seguiment de pacients fins a la seua alta.
Col·laboració amb el servei d’urgències.
Interconsultes amb altres especialitats.
Participació en sessions clíniques.

Localitat:

Institut de Traumatologia Unión de Mutuas. Castelló.

Horari:

Jornada intensiva-flexible. A convindre.


Requisits:

Graduat/a en Medicina amb especialitat en Traumatologia. Homologació de l’especialitat en cas necessari.
Estar inscrit/a en el Col·legi de Metges.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emés.


Oferim:
Contracte indefinit.
26 dies laborals de vacances.
Beneficis socials i permisos millorats.
Jornada completa de 1.498 hores anuals de treball efectiu.
Salari interessant.


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: Ref: 226 medestra              Descàrrega l’oferta

METGE/SSA ESPECIALITAT REHABILITACIÓ

Funcions:

Atenció al pacient després de la sol·licitud del metge o metgessa.
Emetre informe mèdic sobre la base de l’exploració física i emplenant la història clínica.
Pautar el tractament mèdic i rehabilitador per a cada cas.
Gestionar el control i seguiment del pacient, realitzant les consultes mèdiques necessàries.
Realitzar els informes necessaris per a la gestió del procés en cada cas (impugnacions d’alta, declaracions de contingència, prorrogues, propostes d’incapacitat, etc.)
Fer les tasques administratives que es deriven del seu lloc.

Localitat:

Hi ha dues vacants. Un lloc per a Castelló i un altre per a València.

Horari:

8.00 a 14.45 de dilluns a divendres.


Requisits:

Graduat/a en Medicina amb especialitat en Medicina Física i Rehabilitació. Homologació del títol en cas necessari.
Estar inscrit/a en el Col·legi de Metges.
Permís de conduir i vehicle propi.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emés.


Oferim:

Contracte indefinit.
26 dies laborals de vacances.
Formació inicial i contínua, impulsant la millora contínua.
Jornada completa de 1.498 hores anuals de treball efectiu.
Salari interessant.

 


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 179 medesreha                     Descàrrega l’oferta

Si vol enviar el seu curriculum al marge de les ofertes publicades premi ací.