Treballa en Unión de Mutuas · Formulari

    Curriculum Vitae

    Introdueix les teues dades en el següent formulari


    *Camps obligatoris

    D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 i Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals, l'informem que el responsable del tractament de les seves dades és Unió de Mútues, MCSS n. 267. La finalitat del tractament de les seues dades serà la de convocar-li a processos de selecció i a la borsa d'ocupació com a demandant d'ocupació en Unión de Mutuas. El currículum proporcionat es conservarà per un període màxim de dos anys, transcorregut el qual es procedirà a la seua destrucció adoptant les mesures de seguretat i confidencialitat pertinents. La legitimació del tractament es basa en el lliurament voluntari de les seues dades per part del candidat i en que es consenteix expressament el tractament d'aquestes dades en facilitar-nos el seu currículum. Les dades no seran cedides a tercers per cap concepte a excepció que ens facilite el seu consentiment. L'informem que vostè té dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar o oposar-se al tractament de les seues dades així com a la portabilitat d'aquestes en els termes legalment establits, mitjançant escrit dirigit a UNIÓN DE MUTUAS, MCSS n. 267, al domicili situat en l'Av. del Lledó, 69, 12004 Castelló, o presentant-lo en qualsevol de les seues delegacions. A través del següent enllaç web https://www.uniondemutuas.es/politicaprotecciodadespersonals li proporcionem informació addicional sobre el tractament de les seues dades de caràcter personal.

    He llegit i accepte la Política de Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal