Treballa en Unió de Mútues · Formulari

    Curriculum Vitae

    Introdueix les teues dades en el següent formulari


    *Camps obligatoris

    D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 i Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals, l'informem que el responsable del tractament de les seves dades és Unió de Mútues, MCSS n. 267. La finalitat del tractament de les seves dades serà la de convocar-li a processos de selecció i a la borsa d'ocupació com a demandant d'ocupació en Unió de Mútues. El currículum proporcionat es conservarà per un període màxim de dos anys, transcorregut el qual es procedirà a la seva destrucció adoptant les mesures de seguretat i confidencialitat pertinents. La legitimació del tractament es basa en el lliurament voluntari de les seves dades per part del candidat i en que es consenteix expressament el tractament d'aquestes dades en facilitar-nos el seu currículum. Les dades no seran cedides a tercers per cap concepte a excepció que ens faciliti el seu consentiment. L'informem que vostè té dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar o oposar-se al tractament de les seves dades així com a la portabilitat d'aquestes en els termes legalment establerts, mitjançant escrit dirigit a UNIÓ DE MÚTUES, MCSS n. 267, al domicili situat en l'Av. del Lledó, 69, 12004 Castelló, o presentant-lo en qualsevol de les seves delegacions. A través del següent enllaç web https://www.uniondemutuas.es/politicadeprivacitatiprotecciodedadesdecaracterpersonal/ li proporcionem informació addicional sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal.

    He llegit i accepto la Política de Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal