Prestació de cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

Instruccions per a emplenar la sol·licitud de la prestació econòmica

Llistat de malalties

Treballadors i treballadores per compte d’altri

Sol·licitud de la prestació econòmica

Certificat d’empresa

Informe SPS

Acord entre els progenitors

Declaració de l’empresa

Treballadors i treballadores per compte propi

Sol·licitud de la prestació econòmica

Declaració treballador compte propi

Informe SPS

Acord entre els progenitors

Declaració de Situació d’Activitat