Empreses · Utilitats

Calendari laboral

Calendaris Laborals Autonòmics 2023

Prema sobre la Comunitat Autònoma que desitge per a descarregar el calendari laboral, en format autorrellenable per a completar amb la informació local:

Calendari laboral personalizable amb el logotip de la seua empresa:

Per a poder personalitzar el calendari laboral del 2023 afegint un logotip, seguisca els següents passos:

1. Obrir l’arxiu del calendari prement sobre el botó, aquest s’obrirà amb el Acrobat Reader.
2. Copiar el logotip (imatge) que desitgem incorporar al calendari laboral del document on ho tinguem guardat.
3. De nou en el Acrobat Reader accedisca al menú: veure/comentari/anotacions/segelle/eina pegar imatge del portapapers com a segell.
4. Quan el cursor del ratolí es convertisca en un segell, prémer el botó esquerre del ratolí per a pegar la imatge en el calendari laboral.
5. El pdf es pot guardar i imprimir.

Calendari laboral per a impressió en blanc i negre:

Mútua On Line empreses/assessories

Informació

Accés

Xarxa assistencial

Red assistencial d’Unión de Mutuas

El mapa assistencial al vostre mòbil

Ara podeu consultar des del mòbil tots els centres als quals acudir per a rebre assistència sanitària de dues maneres diferents:

1. Accedint a la pàgina web movil.uniondemutuas.es directament des del navegador

urlmovil

2. Escanejant el codi QR següent:

qrmovil

Sol·licitud d’assessorament

  Dades de contacte


  Consulta sobre el procés:


  Consulta


  *Camps obligatoris

  Canal de participació

  Canal de participació

  Qualsevol consulta, suggeriment, agraïment o incidència pot presentar-se a través de:

  1. Els formularis disponibles en els nostres centres.
  2. El formulari disponible en aquest enllaç.

  Les reclamacions i queixes poden presentar-se a través de:

  1. Les fulles de reclamacions disponibles en els nostres centres. En aquest cas, vostè o el seu representant hauran d’identificar-se correctament o acreditar la seua representació, respectivament. La reclamació/queixa, juntament amb la resposta donada, es comunicaran a la Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social.
  2. L’Oficina Virtual de Reclamacions (https://www.ovrmatepss.es/virtual/). La Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social gestionarà les reclamacions/queixes que arriben a l’oficina virtual, sol·licitant informació de la Mútua, rebent la contestació d’aquesta i resolent davant la persona que efectua la reclamació/queixa.

  SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

  Amb l’objectiu de complir amb la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, posem a la seua disposició el següent formulari per a sol·licitar informació del seu interès.

  Formulari

  Per a la notificació de qualsevol consulta o comunicació relacionada amb aquesta matèria, Unió de Mútues posa a la disposició de tots els seus grups d’interés el següent formulari.

  Formulari de notificació a la comissió de prevenció de delictes

  IMPORTANT: Li recordem que, per a la tramitació de les comunicacions de conformitat amb la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, Unió de Mútues ha implementat el Canal Intern d’Informació, com a llit per a regular la gestió de les comunicacions dins del Sistema Intern d’informació regulat en aquesta llei.

  Per a qualsevol consulta relacionada amb la privacitat i la protecció de les dades de caràcter personal i el seu tractament, pot consultar la Política de Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal d’Unió de Mútues.

  Li recordem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, limitació o oposició al tractament, així com a la portabilitat d’estos, de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei orgànica de Protecció de Dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD), mitjançant escrit dirigit a Unió de Mútues presentant-ho en qualsevol de les seues delegacions.

  Si desitja sol·licitar o comunicar qualsevol altra qüestaió relacionada amb esta matèria, pot notificar-ho en:

  Formulari de sol·licitud d’informació sobre protecció de dades de caràcter personal

  Per a qüestions relacionades amb Normes de conducta del Codi Ètic i Bon Govern, així com qüestions sobre valors ètics en l’entitat, Unió de Mútues posa a la disposició de tots els seus grups d’interés el següent formulari

  Formulari de notificació / comunicació

  SOL·LICITUDS D’INFORMACIÓ ACCESSIBLE I QUEIXES relatives al compliment dels requisits del Reial decret 1112/2018 de 7 de setembre, i sol·licitar informació que es trobe exclosa de l’àmbit d’aplicació del Reial decret.

  RECLAMACIONS en matèria d’accessibilitat (Nota: Els interessats podran iniciar una reclamació sol si, havent realitzat una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut desestimada, no s’estiguera d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l’article 12.5 del RD 1112/2018 (lletres a) a e) ). S’haurà d’indicar el número identificador de la seua anterior sol·licitud).

  >> Formulari de sol·licitud d’informació accessible, queixes i reclamacions sobre l’accessibilitat (RD 1112/2018).

  En relació a aquesta matèria, Unión de Mutuas, posa a la disposició de les persones informants el següent formulari per al tràmit de notificacions:

  Formulari de denúncia formal per assetjament