Notícies

15/04/2017

Obert el termini per a sol·licitar la reducció de quotes per reduir la sinistralitat

Entre el 15 d’abril i el 31 de maig, les empreses que s’hagen distingit per contribuir de manera eficaç i contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral poden sol·licitar la reducció en les cotitzacions a la Seguretat Social per contingències professionals. Es tracta de la campanya BONUS 2017, corresponent a l’exercici 2016.

Aquestos incentius pretenen premiar les empreses que adopten mesures efectives en la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals. Els requisits i la documentació que han d’emplenar les empreses que vulguen beneficiar-se d’aquesta reducció han sigut objecte de la jornada celebrada al centre d’Unión de Mutuas de la població de Nules.

Les tècniques i especialistes en prevenció de la mútua, Lucila Serra i Conchín Monzonís, han explicat els requisits que estableix aquest sistema conegut com a BONUS que atorga la Seguretat Social, i entre els quals figura l’obligació d’haver cotitzat més de 5.000 euros en el període d’observació 2016 o haver cotitzat entre 250 i 5.000 euros en el període d’observació 2013-2016, i l’import de cotització ha de correspondre a la suma de les cotitzacions dels quatre anys anteriors i consecutius, és a dir, 2013, 2014, 2015 i 2016.

Pel que fa a la quantia de l’incentiu, el màxim que percebran les empreses serà fins al 5 % de les quotes per contingències professionals durant el període d’observació, o fins al 10 % si s’ha percebut l’incentiu en l’immediatament anterior.

Les especialistes en prevenció d’Unión de Mutuas també han recordat la importància de no ultrapassar, en el període d’observació, els índexs de sinistralitat general i de sinistralitat extrema que s’establisquen anualment en l’ordre de cotització, així com fer inversions en instal·lacions, processos o equips que puguen contribuir a eliminar o disminuir els riscos laborals.

També han incidit en la importància que les empreses tinguen un Pla de mobilitat viària per a prevenir els accidents de treball en missió i els “in itinere”, ja que a més de ser una eina per a reduir els accidents de trànsit laborals són una condició opcional per a accedir al sistema Bonus.