Notícies

13/03/2018

Unión de Mutuas renova el segell d’Excel·lència Europea EFQM 500+ amb més de 600 punts

Unión de Mutuas ha renovat el Segell d’Excel·lència Europea EFQM 500+ amb una puntuació superior als 600 punts, després de superar amb èxit un rigorós procés d’avaluació externa realitzada per un grup d’auditors professionals d’AENOR i el Club d’Excel·lència en Gestió, CEG.

Es tracta del reconeixement a l’excel·lència en la gestió més prestigiós d’Europa i, actualment, a Espanya hi ha 80 entitats amb aquesta distinció, així que el nombre d’organitzacions amb puntuacions superiors als 600 punts és molt reduït.

Segons l’informe d’auditoria, els avaluadors reconeixen i certifiquen el model de gestió eficaç, basat en l’excel·lència i el bon govern amb el qual Unión de Mutuas gestiona la salut i el benestar laboral de les empreses associades, els treballadors protegits i els autònoms adherits.

Així mateix reconeixen i distingeixen el compromís de la mútua per satisfer de manera constant les necessitats i expectatives del seu col·lectiu associat, mitjançant una gestió basada en l’autoavaluació i la millora contínua, per això desenvolupa productes i servicis amb valor afegit i de màxima qualitat, amb l’objectiu de garantir la seguretat laboral, la humanització de la salut i la sostenibilitat del sistema de la Seguretat Social.

La consecució d’aquest segell implica la necessitat de treballar orientats no només a la satisfacció dels clients, sinó també als diferents grups d’interés amb els quals interactua l’entitat.

En aquest sentit, la directora adjunta d’Unió de Mútues, Teresa Blasco, ha destacat la implicació i l’esforç realitzat pel personal de l’entitat per a la renovació del segell, mitjançant “la revisió contínua de la seua activitat i la generació, el disseny i la implantació de projectes innovadors” amb els quals guanyar de manera constant en ” eficiència, qualitat i una major satisfacció de les empreses, treballadors protegits, autònoms adherits i grups d’interés”.

Com a resultat de la bona gestió, Blasco ha destacat l’àmplia xarxa assistencial de què disposa la mútua, que dóna resposta a qualsevol patologia laboral i malaltia professional, amb els mitjans tecnològics més avançats, diagnòstics moderns, tecnologia 3D i últimes tècniques de rehabilitació virtual.

En aquesta línia, Unión de Mutuas disposa de tractaments clínics capdavanters i unitats mèdiques especialitzades que, a més de curar bé, prevenen i agilitzen els processos de curació de les malalties de major prevalença al món laboral, com són els problemes de columna, les lesions en tendons i ossos o els problemes de la son i cardiorespiratoris.

Dins la seua estructura sanitària, destaca el centre hospitalari, l’Institut de Traumatologia, l’ITUM , que la mútua té a Castelló, especialitzat en traumatologia laboral, que ofereix assistència sanitària, curativa i rehabilitadora, així com activitats preventives, docents i investigadores. Està dotat amb la millor tecnologia al servici dels pacients, amb quatre quiròfans, un dels quals digitalitzat, que, per la seua capacitat multimèdia, aporta nombrosos avantatges a pacients i professionals sanitaris.

El camí de l’excel·lència

El compromís d’Unión de Mutuas per l’excel·lència arranca l’any 2001 amb la implantació del model de gestió EFQM, basat en la direcció estratègica i la qualitat assistencial, un model d’excel·lència que li ha permès obtindre les certificacions de gestió de la Responsabilitat social, la gestió de la Qualitat per a tots els seus servicis, la gestió de la R+D+I, la gestió Mediambiental, la certificació de la Seguretat del pacient, la gestió d’Empresa saludable, la de Riscs per a la prevenció de delictes i la gestió de la Seguretat de la informació.

A més, durant aquests 17 anys, Unión de Mutuas ha fet públic l’enfocament ètic de la sua gestió amb la publicació del seu Codi Ètic i de Conducta, el seu compromís amb la igualtat i la integració de les persones. Així mateix, dins del seu compromís amb la responsabilitat social, la mútua s’ha adherit als principis del Pacte Mundial, als Principis d’Empoderament de les Dones del Pacte Mundial i ONU Dones, a la Carta Europea de la Seguretat Vial, a la Declaració de Luxemburg, i al Charter de la Diversitat.