Consells de seguretat: ús d’Equips de Protecció Individual (EPI)