Notícies

18/03/2020

Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

S’ha publicat en el BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Entre aquestes mesures de flexibilització es detalla el dret a cessament d’activitat per part dels treballadors autònoms.

BOE
RESUM BOE
RESUM ARTICLE 17: cessament d’activitat autònoms