Centros · Centres

BENICARLÓ

Polígono Industrial El Collet, Calle E, Parc. 317 bj. - Apartado de Correos n.º 37
12580 Benicarló
Castellón

Tel. 964 473 446
Fax. 964 461 713
centro.benicarlo@uniondemutuas.es

Horari:

Dilluns a divendres: de 8 a 14.45 h.
-------------------------------------------------------

Dies festius per al 2021:
1 i 6 de gener.
19 de març.
2, 5, 6 i 12 d'abril.
1 de maig.
24 d'agost.
12 d'octubre.
1 de novembre.
6 i 8 de desembre.

Grau d'accesibilitat del centre:

Grado accesibilidad del centro