Centros · Centres

  CASTELLÓ Seu central

Av. del Lledó, 69
12004 Castellón de la Plana
Castellón

Tel. 964 238 111
Fax. 964 222 309
centro.castello@uniondemutuas.es

Horari:

ATENCIÓ: obres en Av. del Lledó.
ÚNIC ACCÉS: amb vehicle per C/ Camí la Plana
-------------------------------------------------------

Dilluns a divendres: de 8 a 20.15 h.
-------------------------------------------------------

Dies festius per al 2022:
21 de març.
14, 15 i 18 d'abril.
24 i 29 de juny.
15 d'agost.
12 d'octubre.
1 de novembre.
6 i 8 de desembre.