Centros · Centres

PALMA DE MALLORCA

C/ Blanquerna, 2
07003 Palma de Mallorca
Illes Balears

Tel. 971 751 532
Fax.
centro.baleares@uniondemutuas.es

Horari:

Dilluns a divendres de 8 a 19 h.
-------------------------------------------------------

Dies festius per al 2021:
1, 6 i 20 de gener.
1 de març.
1, 2 i 5 d'abril.
1 de maig.
24 de juny.
12 d'octubre.
1 de novembre.
6 y 8 de desembre.