Notícies

11/06/2019

Criteri tècnic sobre actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de registre de jornada

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ha publicat el criteri tècnic de la Inspecció de Treball sobre el Registre de Jornada.

El Criteri Tècnic té per objecte fixar criteris per a la realització de les actuacions inspectores que s’efectuen, a partir de l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, en relació amb les disposicions relatives al registre de jornada, establides en l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors.

Criteri Tècnic