Saps reciclar?

Reciclant evitem que els productes i materials es convertisquen en residus, transformant-los en uns altres completament nous, allargant la seua vida útil i ajudant a la preservació dels recursos naturals del planeta.

On va cada residu perquè puga ser reciclat?

Contenidor verd – vidre

En el contenidor verd s’han de tirar els vidres.

Contenidor blau – paper

Els papers nets i els cartons s’han de tirar en el contenidor blau.

Contenidor groc – envasos

En el contenidor groc van els envasos lleugers de plàstic i alumini.

Contenidor de material orgànic – restes d'aliments

El contenidor marró és aquell al qual van restes de menjar, bosses d’infusió i paper amb residus d’aliments. Les bosses d’aquest contenidor han de ser especials per a orgànics.

Contenidor de restes – residus que no puguen reciclar-se

El contenidor gris està destinat a aquells residus que no entren en cap altre contenidor de reciclatge i que, per tant, no poden reaprofitar-se de la mateixa manera que materials com el vidre, el plàstic o el paper.

Punt net

Hi ha alguns productes que no encaixen en cap dels contenidors anteriorment esmentats. Aquests han de rebutjar-se en un punt net. Pots consultar quin és el punt net més pròxim a la teua llar ací.

Alguns dels articles que es rebutgen en aquest punt són: auriculars, bombetes de baix consum, cassoles velles, càpsules de café, mòbils, joguets, aparells elèctrics, bolígrafs, ceràmiques, tèxtils, utensilis de cuina…

Altres

Oli: recorda que l’oli que et sobra després de fregir s’ha de guardar en un flascó i, quan estiga ple, tirar-lo en els contenidors específics per a oli o en un punt net. Perquè us feu una idea, segons el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPAMA), un sol litre d’oli usat podria arribar a contaminar fins a 1.000 litres d’aigua, amb el consegüent perjudici per a l’ecosistema.

Les piles i les bateries són reciclables, i de fet és molt necessari que ho fem. Contenen metalls i substàncies químiques que poden ser tòxiques, com el mercuri, el plom o el cadmi, que són molt perillosos tant per a la salut com per al medi ambient.

Moltes vegades acumulem aquestes xicotetes fonts d’energia a casa o les tirem al contenidor de residus orgànics, la qual cosa fa que acaben en abocadors. Aquest és un gest molt perjudicial, no sols per no poder reutilitzar els materials, sinó pels compostos que alliberen i que contaminen greument la naturalesa. Així que, recorda reciclar les teues piles i bateries!

Existeixen diversos contenidors on es tiren les piles situats en llocs estratègics perquè la tasca de recollida siga el més simple possible. Per això, en espais com a supermercats, col·legis, botigues o edificis administratius podem trobar contenidors indicats per a tirar les piles, que posteriorment seran manipulades i reciclades adequadament. Si vols saber exactament a quins punts de recollida pots acudir, et convidem a utilitzar el cercador de ecopiles, que t’oferirà els locals comercials i llocs en els quals podràs accedir als seus contenidors.

Test. Saps reciclar?

Saps reciclar?

1. En quin contenidor depositaries un joguet de plàstic trencat que ja no pots utilitzar?
a) En el contenidor blau
b) En el contenidor groc
c) En el contenidor de resta
2. On depositaries un brick de llet?
a) En el contenidor blau
b) En el contenidor groc
c) En el contenidor de resta
3. On depositaries una llanda de conserva?
a) En el contenidor verd
b) En el contenidor groc
c) En el contenidor de resta
4. On depositaries un mocador de paper usat?
a) En el contenidor blau
b) En el contenidor verd
c) En el contenidor de resta
5. On depositaries un espill trencat?
a) En el contenidor blau
b) En el contenidor verd
c) En el contenidor de resta
6. On depositaries un CD-ROM?
a) En el contenidor groc
b) En el contenidor verd
c) En el contenidor de resta
7. On depositaries un medicament que no uses?
a) En el contenidor groc
b) En el contenidor blau
c) En la farmàcia
Respostes
Pregunta 1.
Resposta correcta: c
Malgrat estar realitzat el joguet amb un material de plàstic, el contenidor groc és per a residus o embolcalls, ja siguen de plàstic o metall. Per tant, el correcte seria depositar-ho en el contenidor de resta. Si el joguet està en bon estat i et vols desfer d'ell, existeixen nombroses ONG que recullen joguets usats per a fins socials.

Resposta incorrecta: a i b
El contenidor groc és per a residus d'envasos o embolcalls de plàstic o metall, no per a tota mena de plàstics. La resposta correcta és el contenidor de resta.

Pregunta 2.
Resposta correcta: b
A pesar que el brick està fabricat amb cartó, també conté plàstic i alumini i, per tant, ha de depositar-se en el contenidor groc.

Resposta incorrecta: a i c
És un error comú pensar que el brick està exclusivament compost de cartó i, per tant, ha d'anar al contenidor blau. El brick també està compost per altres materials com a plàstic o cartó i, per tant, ha de depositar-se en el contenidor groc.

Pregunta 3.
Resposta correcta: b
Exacte. És un envàs, en concret metàl·lic, i, per tant, ha d'anar al contenidor groc.

Resposta incorrecta: a i b
El contenidor groc no és un contenidor sol per a plàstics. És un contenidor sol per a envasos, ja siguen de plàstic o metàl·lics.

Pregunta 4.
Respuesta correcta: c
A pesar de ser papel, al estar usado y contener restos orgánicos debe depositarse en el contenedor de resto.

Respuesta incorrecta: a y b
A pesar de ser papel, al estar usado y contener restos orgánicos no debe depositarse en el contendor azul.

Pregunta 5.
Resposta correcta: c
El contenidor de color verd és només per a vidres, com a botelles de vi, pots de conserva, etc.

Resposta incorrecta: a i b
Al contenidor de color verd també se'l coneix, erròniament, com a contenidor de cristall. No és així, és el contenidor de vidre.

Pregunta 6.
Resposta correcta: c
El CD-ROM no és ni un envàs de plàstic, ni de vidre. Per tant, haurà d'anar al contenidor de resta. Encara que el millor és depositar en el punt net de la teua ciutat.

Resposta incorrecta: a i b
Encara que siga plàstic, no és un envàs i, per tant, no hem de depositar-lo en el contenidor groc.

Pregunta 7.
Resposta correcta: c
Els medicaments caducats són residus especials i, per tant, cal retirar-los en els punts habilitats en les farmàcies. Des d'ací es realitzarà el tractament adequat.

Resposta incorrecta: a i b
Els medicaments que no s'usaran o estiguen caducats, així com els envasos que els contenen o els han continguts, han de retirar-se en els punts SIGRE habilitats en les farmàcies, ja que són residus amb una gestió específica.

Material de suport

Vídeo