Notícies

16/01/2020

Guia per a reduir accidents laborals en el sector de l’automoció

Unión de Mutuas ha elaborat una guia on analitza els factors de risc i proposa mesures preventives de seguretat, salut i protecció per als treballadors dels tallers de reparació de vehicles.

El risc d’accidents laborals en el sector de la reparació d’automòbils és alt degut, especialment, al fet que els operaris dels tallers mecànics duen a terme tasques molt diverses. Des de labors amb caragols de xicotetes dimensions al treball amb peces pesades com a motors, portes i rodes, passant per la manipulació de substàncies perilloses i fins i tot explosives. Treballs que exigeixen, a més, l’ús d’eines i maquinària específiques i que comporten una exposició a diferents tipus de danys i riscos laborals.

Amb l’objectiu de fomentar i promoure les bones pràctiques preventives i reduir la sinistralitat en aquest sector industrial, Unión de Mutuas ha elaborat una guia on analitza aquests factors de risc i detalla les mesures i les recomanacions preventives que porten seguretat, salut i protecció als treballadors.

Es tracta d’una eina útil i de fàcil maneig l’objectiu de la qual és ajudar als empresaris de tallers de reparació de vehicles a complir amb la seua responsabilitat de garantir, d’una manera raonable i eficaç, la protecció de la seguretat laboral dels treballadors, d’acord amb la llei de prevenció de riscos laborals, al mateix temps que incideix en la sensibilització i conscienciació dels treballadors.

El manual identifica, localitza i valora els riscos que afecten als diferents llocs de treball tan particulars que es donen en aquest sector industrial, des de l’administració, recepció i vendes, al mecànic electricista, el xapista, el soldador, el pintor o les tasques de rentat manual i túnel de rentada.

Entre els riscos més comuns, la guia destaca aquells relacionats amb les instal·lacions elèctriques, els elevadors de vehicles, els treballs en els fossats, el risc d’incendi i explosió, i els trastorns ergonòmics. L’exposició a productes químics i les seues diferents vies d’entrada per contacte amb la pell, inhalació i ingestiósón també riscos perillosos que poden donar lloc a accidents i malalties, afectant la salut del treballador i interrompent el rendiment de l’empresa.

La falta d’organització, ordre i neteja en els tallers és, en moltes ocasions, la causa freqüent de tensions i precipitacions innecessàries que poden desencadenar accidents com colps, esquinços o fractures.

A més dels colps, la guia enumera els talls, els atrapaments entre vehicles, els impactes contra els ulls conseqüència de tasques de soldadura o pintura, el contacte amb dissolvents i gasos d’escapament, junt amb les postures forçades, sobreesforços i moviments repetitius com els riscos més freqüents als quals s’exposen els treballadors reparadors de vehicles.

Ja identificats i descrits els possibles perills, la guia detalla totes les mesures preventives que cal implantar. Entre altres, subratlla la importància de treballar sempre amb el motor del vehicle parat, disposar de sistemes d’evacuació de vapors o gasos d’escapament, utilitzar sempre llums portàtils antideflagrants en cas de falta d’il·luminació, així com mantindre net de greix i oli tant l’interior del fossat com les escales d’accés.

Pel que fa als equips tècnics de protecció individual per a evitar accidents, són fonamentals l’ús de màscares per a pols o productes químics, pantalles de protecció de cara i ulls, guants i calçat de seguretat, davantal de cuir, arnès anticaiguda i protecció auditiva.

També de cara al risc d’incendi, el manual especifica els passos a seguir segons el tipus de foc que es prenga en el taller, segons el combustible sòlid, líquid o gasós que el provoque, atès que el tractament adequat per a apagar-lo pot salvar vides.