Notícies

02/12/2019

Més seguretat i protecció de la salut per als treballadors exposats a la sílice lliure

L’INVASSAT, la Inspecció de Treball, i la indústria ceràmica, extractiva i de transport de mercaderies, coincideixen a redoblar la prevenció i la seguretat en totes les activitats en la qual la sílice cristal·lina estiga present.

Unión de Mutuas ha acollit avui una jornada sobre la “Repercussió de la nova consideració legal de la sílice lliure”, organitzada per la Generalitat Valenciana amb la col·laboració de les principals associacions empresarials representatives del sector ceràmic, frites i esmalts, de l’activitat extractiva, i del transport de mercaderies.

L’acte s’ha celebrat a la seu d’Unió de Mútues, a Castelló, i ha congregat a més de 170 empresaris pertanyents a l’ANFECC, Associació Nacional de Fabricants de Fregides, Esmalts i Colors Ceràmics; l’ASCER, Associació Espanyola de Fabricants de Rajoles i Paviments Ceràmics; l’ARIVAL, Associació d’Empreses d’Àrids; l’ASEBEC, Associació Espanyola de Fabricants de Maquinària i Béns d’Equip per a la Indústria Ceràmica i l’ACTM, Associació de Transports de Mercaderies de Castelló.

En representació de la Generalitat Valenciana, han participat el Cap de la Unitat Especialitzada en Seguretat i Salut Laboral de la Inspecció de Treball de la Seguretat Social a Castelló, Alejandro Patuel i el Cap de Servei d’Organitzacions Saludables de l’INVASSAT, Juan José Puchau.

Durant la trobada, els sectors industrials, l’INVASSAT i la Inspecció de Treball, juntament amb Unimat Prevención i Unión de Mutuas, han analitzat els canvis normatius, nacionals i europeus, que afecten la sílice respirable, així com les obligacions específiques que han de complir les empreses en què hi ha exposició a aquest agent.

Així mateix, han abordat la inclusió, el 2018, de la pols de la sílice cristal·lina com a agent cancerigen en el Quadre de Malalties Professionals i les importants repercussions i conseqüències pràctiques que té per a les empreses, amb l’adopció d’implementació de noves mesures preventives tant de caràcter tècnic com de vigilància de la salut dels treballadors exposats.

A més, per part de totes les entitats empresarials, s’ha reconegut l’esforç i la conscienciació sobre els ambients laborals on es pot inhalar la sílice i s’han mostrat a favor d’augmentar el nivell de protecció de la salut i seguretat dels treballadors, mitjançant la reducció al màxim dels riscos derivats de les exposicions a aquest agent, i la prevenció del risc de malaltia professional.

En la seua intervenció, l’Inspector de Treball, Alejandro Patuel, s’ha referit a la coordinació d’activitats empresarials com una exigència legal que els empresaris han de complir, i ha subratllat la responsabilitat que tenen els empresaris d’establir procediments de treball segurs que permeten “la coordinació, la vigilància i el control del risc per exposició a la sílice lliure dels treballadors que presten el seu servei a través d’empreses subcontractistes o com a treballadors autònoms”.

El cap de la Inspecció de Treball a Castelló ha remarcat que “l’empresari principal ha d’exigir, dins les seues instal·lacions, el màxim rigor preventiu a les empreses contractades per al transport de mercaderies que poden contenir o generar sílice cristal·lina, independentment que duguen a terme intervencions de llarga o curta durada”.