Notícies

30/11/2017

Notícies RED 6/2017

 

 

En la pàgina de la Tresoreria General de la Seguretat Social, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha publicat amb data de 28 de novembre el Butlletí Notícies RED 6/2017 amb els continguts següents:

Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom (BOE 25 d’octubre).
– Identificació de subcontractacions d’obres i serveis
– Comunicació electrònica del certificat d’empresa per a les prestacions per maternitat i paternitat a través de l’aplicació RECEMA.

Relacionats:

Butlletí de Notícies RED 2017

Notícies RED