Notícies

18/11/2020

Noves formes de treball i nous riscos laborals

La revolució tecnològica està modificant la forma en la qual vivim, treballem i ens relacionem. La incorporació i implantació de les noves tecnologies en el món de l’empresa comporta nous escenaris de treball i també nous riscos laborals. Quins són, aleshores, els riscos laborals als quals ens enfrontem en aquesta quarta revolució industrial?

Les organitzacions han d’estar preparades per identificar i gestionar la seguretat i els riscos laborals que estan introduint les tecnologies habilitadores de la indústria 4.0. L’adopció de la Internet de les coses, IoT, els Drons, els Cobots, els exoesquelets, la fabricació additiva o la realitat virtual està tenint uns efectes significatius en les organitzacions, els processos productius, les condicions de treball i també en la seguretat i la salut dels treballadors.

En el context actual de transformació digital, accelerat en els últims mesos per la crisi sanitària, el Responsable d’Innovació i Tècnic de Prevenció d’Unión de Mutuas, Javier Murcia, ha analitzat en el IV Congrés de Tecnologies Emergents per a Ecosistemes 4.0. l’impacte que estan tenint en el món del treball les tecnologies habilitadores i ha advocat per “assegurar el benestar de les persones en els nous entorns caracteritzats per la connectivitat, la digitalització i l’automatització”.

Organitzat per la Federació Empresarial Metal·lúrgica de València, FEMEVAL, i l’Associació d’Empreses de Consultoria del Terciari Avançat, AECTA, el Congrés, celebrat en València de manera virtual, ha reunit els màxims exponents de la transformació digital i, en ell, Unión de Mutuas ha abordat la “Prevenció i Reptes de la indústria 4.0.”

En la seua ponència, Javier Murcia ha abordat l’aparició dels nous riscos emergents derivats de les noves condicions de treball pròpies de la indústria 4.0 i ha enumerat les estratègies que han d’establir les empreses per a eliminar aquests riscos, disminuir-los i previndre-los.

Per a això, s’ha basat en la Guia de caràcter transversal “Revolució industrial, Prevenció i reptes 4.0”, realitzada per Unión de Mutuas juntament amb FEMEVAL, Valmetal i Unimat Prevenció, en la qual s’analitzen els principals riscos i mesures preventives associades a cada tecnologia habilitadora i, així, poder ajudar les empreses a gestionar el canvi que està produint la incorporació d’aquestes noves tecnologies.

Riscos de major impacte

Els riscos psicosocials, organitzacionals i ergonòmics són els que major impacte tindran en la indústria 4.0., originats pels canvis en les condicions de treball, els exigents ritmes de treball, l’extensió de jornades i horaris o les noves formes de contractació. Amb ells, la ciberseguretat, el tecnoestrès, la tecnofòbia i la tecnoadicció són els nous riscos de major rellevància vinculats a les noves tecnologies.

Amb l’objectiu de situar a les persones en el centre dels canvis i de la transformació tecnològica, entre les diferents estratègies que ajuden a eliminar, reduir o previndre aquests riscos, Javier Murcia ha destacat l’enfortiment, a les empreses, d’un lideratge efectiu que done suport als treballadors en els processos d’integració de les noves tecnologies; la formació, capacitació i desenvolupament del capital humà; les accions d’envelliment actiu i empresa saludable, així com la comunicació i foment de les relacions interpersonals.

També, en la seua exposició, el representant de la Mútua ha assenyalat el gran potencial de les tecnologies habilitadores per a eliminar i reduir els riscos laborals. Entre ells ha esmentat la disminució de les tasques repetitives, perilloses i de menor valor afegit en ser realitzades per cobots; la menor exposició a ambients contaminants; la major disponibilitat de dades per a objectivar i prendre decisions gràcies a la internet de les coses; la reducció d’incidents a conseqüència dels manteniments predictius dels equips de treball i la major protecció personal gràcies als dispositius de protecció intel·ligents, els anomenats smart EPI, capaços d’identificar situacions de risc i emetre alertes.

El Congrés de Tecnologies Emergents s’ha convertit en un dels fòrums més importants per a desenvolupar l’ecosistema de les tecnologies emergents per a la indústria, conèixer als principals gestors d’inversió en tecnologia de la indústria espanyola, intercanviar informació, crear aliances i trobar oportunitats. En aquesta edició, professionals, empresaris i científics han analitzat l’estat actual i l’adaptació de la indústria espanyola a la 4a revolució industrial a través de ponències tècniques i taules redones en les quals s’ha debatut, de manera paral·lela, sobre els reptes als quals ha d’enfrontar-se la indústria connectada.